קריאת השכמה לבני גנץ - נבחני לשכת עורכי הדין

קריאת השכמה לבני גנץ - נבחני לשכת עורכי הדין

מספר חתימות

953
 
2,500  

בס"ד

נבחני לשכת עורכי הדין, חבריהם ובני משפחותיהם קוראים לך, שר המשפטים, הביטחון וראש הממשלה החליפי, מר בני גנץ, לסייע לנבחני הלשכה ולהעביר את "מתווה בוסו" כהוראת שעה. 

זוהי קריאה של ילדי נבחנים והוריהם, אחיהם, אחיותיהם, בני ובנות זוגם וחבריהם לשר המשפטים לסייע לנבחנים לאחר שנגרם להם עוול ומאחר ולשכת עוה"ד והוועדה הבוחנת הודו בעוול שנגרם (אולם רק בחלקו) 

אנו קוראים לשר המשפטים וראש הממשלה החליפי מר בני גנץ שלא לעמוד מנגד!

אנו החתומים והחתומות על עצומה זו, קוראים לך לתקן את העוול, לגלות אנושיות והומניות, דבר אותו לא עשה קודמך בתפקיד, ולהוכיח לנו כי אתה מנהיג חזק - במעשים ולא בדיבורים. 

במערכות הבחירות שהתקיימו כחול לבן התחייבו כי הם מביאים "חומר אנושי" אחר, לאחר שראינו כמה יקירנו ויקירותינו נאנקו תחת רודנותו של ניסנקורן, אנו נושאים אליך עינינו להיות "איש השעה שלנוולעשות את המעשה הנכון! 

זכור, כי משה רבינו זכה להנהיג את עם ישראל בזכות רחמנותו על הגדי, קל וחומר, על אמהות וילדים          כי "שערי דמעה לא ננעלו" (בבא מציעא נט ע"א)

אנו קוראים לך, אל תקשה לבך כלפי יקירנו הנבחנים, נא הראה לנו במעשים כי מפלגת "כחול לבן" היא מפלגה שפועלת, עקב בצד אגודל, לצד עקרונות הצדק והמוסר! 

גלה מוסריות! תקן את עוולות לשכת עורכי הדין, העבר את מתווה בוסו בהוראת שעה! ויפה שעה אחת קודם! 

על החתום,

נבחני לשכת עורכי הדין, משפחותיהם וחבריהם הרבים!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

08/01/2021
העצומה השיגה 500 חתימות!
07/01/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
07/01/2021
העצומה נפתחה