הצילו את חוף פלמחים - מזיהום וביוב !

הצילו את חוף פלמחים - מזיהום וביוב !

מספר חתימות

116
 
1,000  

הצילו את חוף פלמחים – מזיהום וביוב !

באישור רשות המים מוזרמים לנחל שורק ומשם לחוף פלמחים ביוב גולמי ומים מזוהמים – עודפים של מערכת שאינה מתפקדת.

אנו דורשים הפסקת ההיתר שניתן לרשות המים להזרים ביוב !

אנו דורשים הגנה לחוף פלמחים שהוא מהיפים בישראל.

עצומה זו תוגש לרשות המים ולמשרד להגנת הסביבה!

בשל כמויות אדירות של מי שפכים וביוב גולמי שהוזרמו לנחל שורק באישורה של רשות המים. הפכו צבע המים שזורמים אל הים לחום עם ריחות וסכנה בריאותית לרוחצים.

חוף פלמחים ידע מאבק ממושך נגד ברוני נדל"ן בעשור האחרון שבו פעלה התנועה האקולוגית וניצחנו במאבק וכעת נדמה שמאבק נוסף בפתח.

לאחר מאבק סביבתי ממושך ועם הפסקת הזרמת הביוב ממתקני השפד"ן אל הים נותרו כמויות גדולות של מי קולחין שלא הספיקו לעבור טיהור לפני העברתם לענף החקלאות. אלא שרשות המים שהייתה אמורה להיערך לכך באמצעות הקמת מאגרים לקליטת המים העודפים, בחרה דווקא בפתרון הכי לא ידידותי לסביבה או לתושבים על ידי הזרמתם לנחל שורק. לא זאת בלבד אלא שהזרמה זו הייתה בהסכמת המשרד להגנת הסביבה !

בואו נתעורר: לפני שהצנחה מהביוב תפרוץ לכל עבר, לפני שהזיהום יגרום להפצת מחלות קשות !

כולנו מצטרפים למאבק למען חוף פלמחים – לפני שיהיה מאוחר!!!

התנועה האקולגית

 ecologit.co.il

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

19/06/2017
העצומה השיגה 100 חתימות!
16/06/2017
העצומה השיגה 50 חתימות!
12/06/2017
העצומה נפתחה