זעקה נגד רפורמת ביטוחי הבריאות המנפחת באופן מכוון את המחיר והנטל הציבורי

זעקה נגד רפורמת ביטוחי הבריאות המנפחת באופן מכוון את המחיר והנטל הציבורי

מספר חתימות

193
 
1,000  

אנו החתומים מטה סוכני הביטוח העצמאים הקטנים בעלי רישיון לעסוק בענף הביטוח בני משפחתם ותומכיהם שהאינטרס של האזרח הקטן בנפשנו ובמיוחד בתקופה זו, מבקשים את הבנתכם וזעקתכם בכדי למנוע אסון שמדינת ישראל עלולה לגרום לכם

כללי הברזל שלנו כאנשי מקצוע הינה כלכלה חופשית שבה ניתן לחיות בכבוד,כלכלה המשפרת את השירות הניתן לציבור ואף מהווה נדבך מרכזי בהצלת חיים וטיפול רפואי הולם

בחוק ההסדרים הקודם נחקק חוק אשר פוגע אנושות בכם,באמצעות הקמת מנגנון חדש של מס שמחייב חובת תשלום של חברת הביטוח לקופות החולים על כל ניתוח,העלות הזו הינה עלכם האזרחים באמצעות העלאת הפרמיה שהנכם משלמים באופן סמוי .

צעד זה הולך לייצר עומס בלתי אפשרי על קופות החולים וצוואר בקבוק אשר יבוא לפתחינו בטווח הקצר הן באיכות הטיפול והן במחירי הביטוח וזמינות המנתחים והניתוחים גם בקופת החולים וגם בעלויות הביטוח. 

אותם גובי המיסים ממשרד האוצר והמעונינים לצמצם את החובות  שצברו גופי הבריאות הציבורי הבזבניות החליטו להתעלל בכם המבוטחים

להם עדיף שקודם תלכו לשרותי הקופות חולים ותשלמו עלהם מאשר לפוליסה ביטוח פרטית עם מחיר זול ויעיל 

ומה הם עשו ?

1.העלו לכם את מחיר הביטוח (עתרנו על כך לבית המשפט,זעקנו בועדות,ניסנו הכל,הכסף הגדול שהם יקבלו ניצח אותנו ואתכם)

2.קבעו שעל כל ניתוח שיצא מקופת החולים בזמן שללקוח יש ביטוח שמכסה ישר הכל,החברת ביטוח תממן אותו לקופת החולים בנוסף ותפצה אותה (לא את הלקוחות אותנו חלילה)

3.קבעו שלפחות חצי מרשימות של המנתחים יהיו גם בקופת החולים (וכך למעשה רוב המנתחים שתנסו לבחור מהקופת חולים לא יכוסו מחברת הביטוח וזאת במקום שרופא יבחר בין קופת החולים לחברת הביטוח)

4.מנסים להציג אותנו כאילו שאשמים בצעדים שהם החליטו לעשות בכדי לפגוע בשמנו הטוב ביושרתינו ובמאבק הבלתי מתפשר שקיימנו למענכם

אז מה היה לנו ?

רפורמה שתייקר לכם משמעותית את מחיר הביטוח,תפגע לכם אוטמטית ללא כל שאלה בכיסוי הביטוחי,וגם אם ניגשתם אל חברת הביטוח רוב הסיכויים שתוחזרו לקופת החולים כיוון והמנתח רשום גם מולם.

הדבר המקומם והמכעיס ביותר במקרה הזה הוא שעיתונאים המתודרכים היטב ע"י הפקידות מאשימים אותנו בעזות מצח בלתי מתקבלת על הדעת כי אנחנו אשמים בכך שהמחירים עלו.

אנו מצהירים בזאת כי מי שיזם את העלאה זו הינו משרד האוצר בהסכמה עם החברות ולמעשה אין לנו כל יד ורגל בהעלאת מחיר זו ואף ההפך הגמור,עתרנו כנגד הרפורמה,זעקנו שאיננו מעונינים כלל בכל העלאת מחיר ובפגיעה בלקוחות גם בהעלאת מחיר וגם בשנמוך משמעותי של זכויתכם באמצעות פוליסה נחותה יותר ופחות יעילה אשר לאף אחד אין ספק שהולכת להעמיס על שרותי הבריאות הנוספים כמות ניתוחים שהם ככל הנראה לא יוכלו להכיל.

אנו חשים כי אסון כלכלי גדול דוהר לפתחינו מוצרים אחידים מייצרים אי תחרות עוד רישוי, עוד תקנים, עוד עובדי ציבור ללא כל צורך כבר בישראל מנסים אנו לבטל את נושא החלב לחם אחיד וביצים מתחילים לנהל לנו באופן קומוניסטי את ענף ביטוחי הבריאות 

לסיכום משרד האוצר החליט על ניהול שוק יזום ולמעשה קובעים את הענף כולו וזה פגום מיסודו

וזאת תוך חיסול התחרות, חיסול שוק ואסון לאומי בענף הניתוחים בישראל  באמצעות ישום הרעיונות המנוגדים לחלוטין לכל הגיון של שמירה על זכויות האזרחים

על החתום 

סו"ב יעקב סויסה- פורום סוכני הביטוח מקים שדולת עצמאי הביטוח בישראל

וכן החתומים מטה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/05/2024
העצומה השיגה 100 חתימות!
24/05/2024
העצומה נפתחה