כביש מהיר נוסף יהרוס את נחל אלכסנדר ואת פארק השרון

כביש מהיר נוסף יהרוס את נחל אלכסנדר ואת פארק השרון

מספר חתימות

4,066
 
10,000  

תודה לכל החותמים והתומכים! הצלחנו!

לא יסללו לנו בפארק כביש נוסף!

מודים: פארק נחל אלכסנדר ופארק השרון!

אל הועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות  משרד הפנים, ירושלים.

 

אנו החתומים מטה תומכים בעמדת ארגון הגג של הארגונים הירוקים, מתכנני הוועדה לתכנון ובניה של תשתיות לאומיות ומשרד התחבורה, לפיה סלילת כביש מהיר על שטחי פארק אלכסנדר והשרון תביא להרס ערכי טבע ונוף ייחודיים.

שמורת פארק השרון ונחל אלכסנדר, צבי הנחל הרכים, הנרקיסים ומרבדי פרחים העונתיים שבה, משתרעת באזור בו מתוכנן לעבור הכביש. סלילת כביש רב נתיבים תחסל את שמורות טבע  - המאפשרות לנו כתושבי עמק חפר ולאזרחי ישראל ליהנות מפיסת טבע ייחודית זו.

סקר גיאוקרטוגרפיה בראשות פרופסור אבי דגני קובע: 82% מכל תושבי העמק נגד כביש 20. הנתון כולל את תושבי החוף . כך שללא עמדתם של תושבי החוף למעשה למעלה מ- 92% מתושבי העמק נגד סלילת כביש 20. בקרב תושבי יישובי החוף, 55%, כלומר רוב, נגד סלילת כביש 20 ובעד שידרוג כביש החוף (כביש 2).

אנו  מבקשים מהוועדה לשמור על שמורות הטבע הייחודית האלו ובמיוחד על פרויקט שיקום שמורת נחל אלכסנדר שהוא מופת לפעילות אקולוגית הבאה לשמר את הסביבה.

חומר לעיון פתוח לציבור

החלופה המומלצת על ידי משרד התחבורה  מתכנני הות"ל ואירגון הגג של האירגונים הירוקים

סקר תושבים עמק חפר , המלצת החברה הלאומית לדרכים , נייר עמדה כביש 20: החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה, חיים וסביבה , דו"ח השוואת חלופות, מתככנני הות"ל  

תיאור החלופות המוצעות- החלופות שנבחנו ולא הומלצו:  חלופה A ,  חלופה B ,   חלופה Cחלופה E ,  חלופה F 

ציר הזמן של העצומה

03/09/2010
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
22/08/2010
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
18/08/2010
העצומה השיגה 500 חתימות!
16/08/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
12/08/2010
העצומה נפתחה