הזכות לביטוח בריאות לילדי הפליטים ומבקשי המקלט

הזכות לביטוח בריאות לילדי הפליטים ומבקשי המקלט

מספר חתימות

2,179
 
2,500  

"במקום שיש בריאות,יש תקווה ובמקום שיש תקווה יש הכול"

בסודן מתחולל כיום רצח עם. פליטים רבים מגיעים לישראל ומבקשים בה מקלט מדיני, ביניהם קטינים מתחת לגיל 18.

קטינים אלו לא נכללים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ואינם מקבלים טיפול רפואי הולם.

כיום, כלל הקטינים תושבי ישראל, מבוטחים בביטוח בריאות ממלכתי, זאת במנותק ממצבם הכלכלי של הוריהם. מנגד, קטין מבקש מקלט נדרש לשלם 194 ש"ח מדי חודש כתנאי לקבלת ביטוח רפואי. המעמד המשפטי של מבקשי המקלט בישראל אינו מזכה אותם בזכויות חברתיות בכלל ובביטוח בריאות בפרט. מצבם הסוציו-אקונומי של מבקשי המקלט אינו מאפשר להם לשלם עבור רכישת ביטוח רפואי. כתוצאה מכך, נותרים קטינים רבים בישראל ללא נגישות לשירותי בריאות וללא מענה רפואי כלשהו. מדיניות זו מפקירה את הילדים מבקשי המקלט ומצבם הבריאותי מתדרדר!

מדינת ישראל הכירה במחויבותה לבריאות כל הילדים השוהים בתחומה בעת שחתמה על אמנת האו"ם להגנה על זכויות ילדים. באמצעות החלת ביטוח בריאות ממלכתי על כלל הילדים, יוגשמו דרישותיה של אמנת האו"ם לזכויות הילד כפי שהתחייבה אליהן מדינת ישראל. כך נוכל כולנו לציין צעד חשוב נוסף בהגנתה של ישראל על זכויות אדם בכלל וזכויות ילדים בפרט.

אנו קבוצת סטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון שבנגב סבורים שכל קטין מבקש מקלט הנמצא בארץ זכאי לבריאות ולטיפול רפואי הולם.

בחודש דצמבר 2010, תעלה לדיון בוועדת השרים לענייני חקיקה, הצעת חוק המבקשת להחיל את חוק ביטוח בריאות ממלכתי על ילדים שאינם תושבים. אנו קוראים בזאת לממשלת ישראל לאמץ את הצעת החוק ולהחיל את חוק בריאות ממלכתי על כל הקטינים מבקשי המקלט השוהים בישראל.

 ---------------------------------------

  עצומה זו תוגש לוועדת השרים לענייני חקיקה וכן לוועדה המורכבת מנציגי משרדי הרווחה, הבריאות, המשפטים והאוצר שמונתה כדי לבחון החלת זכויות חברתיות על המהגרים בישראל ובדגש על ילדיהם.

חתימתכם על העצומה תסייע לנו לקדם עניין מהותי זה ולהבטיח טיפול רפואי הולם לקטינים מבקשי המקלט בישראל.

אנא חתמו על העצומה!

תודה.

קבוצת סטודנטים לעבודה סוציאלית – אוניברסיטת בן גוריון

 

מצורף סרטון אשר הפקנו על לאם, ילד סודני הסובל מאי ספיקת כליות

http://www.youtube.com/watch?v=wHcIJQr89FQ

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

01/06/2010
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
23/05/2010
העצומה השיגה 500 חתימות!
17/05/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
16/05/2010
העצומה נפתחה