הירוקה נשארת ירוקה! תושבים בעד פתרונות חניה מיידיים ונגד מגדלים

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 286 חתימות.

אנו החתומים מטה, תושבי רמת אביב הירוקה (רמת אביב א') דורשים מעירית תל אביב לעמוד בהתחייבותה שלא לפגוע בצביון השכונה ובאופיה "הירוק" במסגרת תכניות ההתחדשות העתידיות, ולקדם תכניות התחדשות עירונית התואמות את "מסמך המדיניות", שגובש לשכונה בשנת 2013, תוך התאמת כלל התשתיות השכונתיות לגידול באוכלוסיית התושבים.

אנו דורשים מעירית תל-אביב לעמוד בהתחייבותה ב"מסמך המדיניות" לתוספת 1.65 קומות למבנים בני 3 קומות, ולתוספת 2.65 קומות למבנים בני 4 קומות.

אנו דורשים מעירית תל-אביב לעמוד בהתחייבותה לתוספת מקומות חניה באזורים ציבוריים במתחם השכונה, לבניית חניונים בשיטת BOT ברחובות ללא מוצא בשכונה - פתרונות שמקור המימון עבורם הוא קרן החניה העירונית בה הפקידו התושבים לאורך השנים כספים ייעודיים לתוספות חניה בשכונה.

אנו דורשים מעיריית תל- אביב לקדם תכניות התחדשות עירונית המשרתות את צרכי השכונה והתושבים ולא מעדיפות את האינטרסים של יזמים פרטיים להגדלת רווחים תוך פגיעה במרקם השכונתי הקיים.

אנו דורשים מעיריית תל-אביב לנהל שיח אמתי עם תושבי השכונה ולא לצאת ידי חובת "שיתוף תושבים" בשיתוף למראית עין, שאין בו הקשבה והתייחסות לעמדות התושבים.

אנו דורשים ביצוע סקר תנועה מיידי, וקידום מיידי פתרונות חניה על פי מסמך פתרונות שיוגש לעירייה מטעם וועד השכונה.

עצומה חמה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

17/11/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
16/11/2021
העצומה נפתחה