דרישה לשקיפות מההסתדרות הרפואית

דרישה לשקיפות מההסתדרות הרפואית

מספר חתימות

442
 
5,000  

אנו, רופאים חברי הר״י, רואים בהר״י ארגון יציג שנועד להגן על האינטרסים של כלל הרופאים בישראל ולשפר את השירות הרפואי לציבור. אנו נושאים בעול תשלום דמי החבר בארגון מרצון למימון פעילות זאת.כחברי הר״י זכותנו לדעת איך מנוצלים כספי הארגון באופן המיטבי ביותר להשגת המטרות.זכותנו זאת ברורה גם לעומדים בראש הר״י והם הצהירו על כך מפורשות בפורומים שונים.אנו יודעים כי לאחרונה הוצגו להר״י שאלות ותהיות לגבי ההתנהלות הארגונית והכספית של הארגון על ידי ד״ר דב לקסמן. שאלות אלה נהדפו מבלי לספק את התשובות ההולמות. אנו תומכים בפעילותו של ד״ר לקסמן ואנו דורשים כי הר״י תספק את התשובות לשאלות אלה ולשאלות נוספות ככל שיידרש על מנת לשקף את ההתנהלות הארגונית והכספית לכל חבר בארגון.במידה שהר״י לא תכבד את דרישתנו, נשקול את המשך חברותנו בהר״י. ועל זאת באנו על החתוםבכבוד רב,

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

19/10/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
17/10/2018
העצומה השיגה 50 חתימות!
16/10/2018
העצומה נפתחה