אפלית יהודים בהר הבית

אפלית יהודים בהר הבית

מספר חתימות

139
 
1,000  

עצומה זו מופנת לכנסת ולממשלה וכתוצאה מכך גם לרשות האכיפה- המשטרה. המשטרה פוגעת בזכויותיהם של היהודים העולים להר הבית, כתוצאה מהחלטות הכנסת והממשלה. המשטרה מגבילה את היהודים בהר ומתנכלת אליהם ללא שום סיבה רק כי הנם יהודים. סך הכל יהודים העולים להר מעוניינים להתפלל ולקיים את זכויותיהם המגיעות להם. לדוגמא חופש הדת: חופש הדת הוא החופש של כל אדם לבחור בדת מסוימת, להאמין בה, לנקוט את כל הפעולות שאמונתו מחייבת, להימנע מכל הפעולות שאמונתו אוסרת, והכול כדי להגשים הלכה למעשה את אמונתו. חופש הדת כולל את חופש הפולחן הדתי, את החופש להתפלל על פי מצוות הדת, את הזכות להטיף לדת ולהפיצה ברבים. אך, במציאות, לצערנו המשטרה לא מאפשרת ליהודים לקיים את חופש הדת, למרות זכותם הבסיסית. בניגוד להגבלת היהודים ולאפלייתם האסורה, רק ערבים יכולים להתפלל כרצונם בהר. מעבר לכך, הערבים לא שומרים על הר הבית, המקום הקדוש ביותר לעם היהודי. הם משחקים כדורגל, מתפרעים, שורפים דברים, ומבזים אותו בפעולות רבות ומקוממות.

יתר על כן,  חופש התנועה - זכות אדם אשר נגזרת מהזכות לחירות, וקובע שזכותו של כל אדם לנוע ממקום למקום באופן חופשי, מבלי לחשוש שיבולע לו, או שמישהו ינסה לעצור בעדו או לגבות ממנו תשלום על עצם תנועתו, וזאת הן בתחום מדינתו, והן בתחומן של מדינות אחרות. אין שוללים מאדם את חופש התנועה אלא בצו של בית משפט. חופש התנועה נפגע גם, כי מגבילים את היהודים בהר וקובעים להם איך לנוע, מהר, לאט. ואם היהודים לא נעים בדיוק לפי פקודת המשטרה (לאט מדי, מהר מדי), הם נענשים, נעצרים בלי שום צדק לכך, ובכך זכות התנועה נפגעת גם.  הזכות לשוויון אינה מתממשת בהר הבית כיוון שקיים אי שוויון ופערים עצומים בין מתן הזכויות לערבים ושלילת הזכויות הללו ליהודים.

לפיכך, אנו דורשים וקוראים, שיהיה שינוי בהקדם, שיווצר שוויון בין כל האזרחים בהר, שיפסקו באופן מיידי האפליות הרבות ושלילת הזכויות כלפי היהודים בהר. ישנו עיוות עצום בזיהוי האויב בארצנו. לא היהודים הם האויב ולא אלינו צריכים להתנכל ללא שום סיבה.  הר הבית הוא המקום הקדוש של היהודים בעם ישראל. לא יתכן ששנים רבות יהודים סובלים מבעיות אלו. אנו יוצאים בקריאה לרשות האכיפה- המשטרה. ולכנסת- האופוזיציה והקואליציה לחוקק חוקים להחזרת הצדק- ליצירת שוויון ומתן זכויות לכלל האזרחים בהר, בפרט ליהודים שארצנו שייכת לנו, כשמה כן היא, ארץ ישראל.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/01/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
24/01/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
24/01/2022
העצומה נפתחה