סטודנטים לפסיכולוגיה נגד מבחן הרחבה בסטטיסטיקה

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 173 חתימות.

אנו, סטודנטים במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת אריאל, רובנו בשנה א' של לימודי התואר וחלק נוסף מאתנו סטודנטים בשנה ב אשר משלימים את הקורס, מבקשים את תשומת ליבם של כלל הממונים על הקורס ועל הסטודנטים באוניברסיטה!

לפני כשבוע נבחנו בקורס הרחבה בסטטיסטיקה. המבחן לא תאם את הרמה הנלמדת בכיתה, לא תאמו את שיעורי הבית שניתנו לאורך הסימסטר או את תרגילי החזרה למבחן שניתנו ע"י המרצים. השאלות היו מטעות וכאמור לא היו מותאמות לרמה או לחומר הנלמד. הקורס שאמור להכין אותנו לשנים הבאות לכתיבת עבודות סמינריון ותארים מתקדמים, בא להכשיל אותנו בפועל במבחן.

ההוכחה לכך היא הממוצע הנמוך שהתקבל במבחן שעומד על 60, והתפלגות הציונים עומדת על 52. דבר המעיד לא על בעיה נקודתית של כמה סטודנטים, אלא על בעיה רחבה שמקורה במבחן עצמו! מלבד הסטודנטים הנכשלים, גם מי שהצליחו לעבור בציון גבוה מ-60 אינם קיבלו ציון המשקף את יכולותיהם הלימודיות, מה שפגע משמעותית בממוצע התואר שלהם שהכרחי לצורך לימודי המשך. 

חוסר ההתאמה ליכולות הסטודנטים מתבטא בממוצעים בקורסים השונים כמו גם בהשוואה למבחן מבוא לסטטיסטיקה, קורס מאותו תחום, בו הממוצע שהתקבל היה גבוה בהרבה.

פניה למרצים מיד לאחר המבחן, עוד טרם קבלת הציונים, לא עזרה ובתשובתם העידו על כך שישנן שאלות רבות שמרבית הסטודנטים טעו בהן. דבר שמדגיש את העובדה כי הבעיה מקורה בשאלות ולא בסטודנטים, שהרי לא ייתכן שכולם טועים באותן שאלות אם הבעיה הינה אינדיווידואלית. 

אנו פונים לאוניברסיטה לדאוג לשינוי המצב ולפעול לטובת הסטודנטים שלומדים בה, לשנות את מבנה המבחן במועד ב' או לפחות להפוך את הציונים לבינאריים בכדי שציונים של קורס אחד לא יפגעו בלימודים שלמים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

22/07/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
22/07/2021
העצומה נפתחה