עוצרים את תוכנית המשרפות

עוצרים את תוכנית המשרפות

מספר חתימות

4,087
 
9,999  

אנו, אזרחים מודאגים של מדינת ישראל, קוראים בזאת לביטול תוכנית תשעת אתרי הפסולת והמשרפות המתוכננים לקום בישראל בשני העשורים הקרובים.

בראש ובראשונה לתוכנית שלכאורה אושרה ומתוכננת לקום במעלה אדומים = אתר הטיפול בפסולת "השומרוני הטוב".

הידעתם שבמוצהר בימים האחרונים הוכרזה ההקמה העתידית של תשעה מתקני שריפת פסולת בתוך שני עשורים? רובם בסמיכות לריכוזי אוכלוסיה. 

התכנית, שהושתקה ונחשפה רק לאחרונה, היא ארכאית, מסוכנת לאדם ולסביבה, ולא מתאימה לתנאים בישראל.

התכנית מתעלמת מההשפעה שתהיה למתקנים על בריאות הציבור, פליטת גזי החממה וההתחממות הגלובלית, זיהום האוויר ופגיעה בסביבה. הניסיון בעולם מראה באופן חד משמעי ששריפת פסולת מסוכנת לסביבה, והופכת את החיים בסביבת המתקנים לבלתי אפשריים. מחקרים אקדמיים רבים בחנו את סוגיית שריפת הפסולת ופרטו על ההשלכות הבריאותיות המסוכנות בחשיפה לחומרי הפליטה. המשרד להגנת הסביבה מודע אף הוא לבעייתיות, כפי שמתועד במפורש בפרוטוקולים הנגישים לציבור.

המשרד להגנת הסביבה משווק את התוכנית כפרויקט ידידותי לסביבה, ומציג לציבור תמונה מעוותת וחלקית של הנושא השנוי במחלוקת. נוצר רושם כאילו מדובר במתקנים שכל כולם אנרגיה ירוקה, אולם זה רק לכאורה, כשלמעשה קיימת התעלמות מההשלכות המסוכנות של המשרפות - ובראש ובראשונה בריאות הציבור. בנוסף קיימות השלכות מרחיקות לכת הנוגעות לפליטת גזי חממה ולהתחממות הגלובלית.

אנחנו לא קונים את זה!

התכנית משווקת לנו הציבור כשימוש בטכנולוגיה מתקדמת, וכהמשך להצלחה במדינות מפותחות. התכנית מתעלמת במכוון מהבדלים מהותיים בין משק הפסולת בישראל למדינות מתקדמות. בישראל אין הפרדה במקור של פסולת אורגנית, זכוכית, מתכות ונייר כפי שמקובל ונאכף בהקפדה במדינות מתקדמות. מתקן מתקדם שמיועד לפסולת אירופית עתיד להוות אסון לכשיופעל בישראל. את הפסולת הלא מופרדת אי אפשר להפוך לאנרגיה בצורה יעילה, ונוצרים חומרי לוואי מסוכנים יותר מחומרי המקור בסוף התהליך. אפילו במדינות מתקדמות נחשבת שריפת הפסולת לטכנולוגיה מיושנת והיא מוחלפת בטכנולוגיות אחרות מתקדמות יותר וידידותיות לסביבה.עכשיו, קחו ביד חתיכת פלסטיק. שפשפו אותה על היד. קרה לכם משהו? לא.כעת שרפו את אותה חתיכת פלסטיק ותתחילו לנשום אותה...מתכננים עבורנו תשעה אתרי פסולת ברחבי הארץ, אשר יטפלו ב3000 טון פסולת ביום, ויפעלו 7/24.

מדובר בחומרים רעילים שלא מתפרקים ונשארים שנים באוויר - זה חודר לרקמות, זה סכנת נפשות. 

 מוזמנים לקרוא בהרחבה ולהכיר אסמכתאות מוכחות באתר "עוצרים את תוכנית המשרפות" >>

אנחנו מוחים על התכנית במתווה הנוכחי שלה, וקוראים לבחינתה מחדש, בצורה מתקדמת ונכונה יותר לישראל ובאופן שלא בא על חשבון בריאות הציבור!

די לתכניות טיפול בפסולת מסוכנות ובזבזניות!

** הצטרפו לעצומה וחתמו עכשיו למטה. החתימה היא אנונינימית**

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

17/05/2020
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
04/11/2019
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
27/10/2019
העצומה השיגה 500 חתימות!
27/10/2019
העצומה נפתחה