חאן שער הגיא - הנצחת פורצי הדרך לירושלים ומלווי השיירות מחטיבת פלמ"ח-הראל

חאן שער הגיא - הנצחת פורצי הדרך לירושלים ומלווי השיירות מחטיבת פלמ"ח-הראל

מספר חתימות

8,370
 
10,000  

אנו החתומים על עצומה זו, אזרחי ישראל, מביעים בזאת את תמיכתנו בתביעתם של מפקדי חטיבת פלמ"ח-הראל, במכתבם מיום 22.9.2016 לראש הממשלה ולשר לענייני ירושלים והמורשת, לשנות את החלטת ממשלת ישראל משנת 2011 ולבטל את כוונתה להקדיש את חאן שער הגיא להנצחת זכרו של השר רחבעם (גנדי) זאבי ז"ל.

כולנו בדעה, שחאן שער הגיא, לאחר שיוכשר ויוסדר, צריך לשמש בייעודו המקורי, כמרכז מבקרים ולמידה על אזור שער הגיא ועל לחימת פורצי הדרך לירושלים ומלווי השיירות מחטיבת פלמ"ח-הראל, אשר באומץ רוח ובחירוף נפש הגנו בגופם על ציר החיבור והאספקה בין השפלה לבין הישוב היהודי הנצור בירושלים, במהלך מלחמת העצמאות.

בזכותם של לוחמי החטיבה, שמאות מהם נפלו בלחימה על הדרך אל העיר, ושל חבריהם ששרדו את המלחמה, ומפאת גילם רק חלקם עודם עמנו כיום, בזכותם של לוחמי חטיבת פלמ"ח-הראל ומפקדיה, נתקיימה לה ירושלים היהודית ונשארה מחוברת למדינת ישראל, שזה אך קמה, שירושלים בירתה.

לכבודם של כל אלה, לכבוד המשפחות השכולות, למען קרוביהם, חבריהם ומוקיריהם, ולמען כלל אזרחי ישראל, על חאן שער הגיא להנציח רק אותם, ולשמש גלעד וסמל לדורות הבאים.

הנצחתו של רחבעם (גנדי) זאבי באתר זה, באזור שמעולם לא לחם בו ושאינו רלבנטי בשום צורה לפועלו הצבאי והאזרחי, יש בה משום עוול כלפי הנופלים במערכה על הדרך אל העיר, כלפי בני משפחותיהם וחבריהם, ומשום הטעייה וסילוף המורשת, לנו ולדורות הבאים.

יש למנוע מחלוקת בשער הדרך לירושלים, ולקיים את מילות השיר: "באב אל וואד, לנצח זכור נא את שמותינו".

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

08/10/2016
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
25/09/2016
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
24/09/2016
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
23/09/2016
העצומה השיגה 500 חתימות!
22/09/2016
העצומה נפתחה