לא מפרקים את קהילת יחד

לא מפרקים את קהילת יחד

מספר חתימות

301
 
300  

לא מפרקים את קהילת ״יחד״ - ילדי חנתון נשארים ב"יחד"!

25 בינואר 2022 ‏י"ח בשבט תשפ"ב

לכבוד:

מר אייל בצר, ראש מועצה אזורית עמק יזרעאל

הנדון: התנגדות להחלטת מ.א. עמק יזרעאל להעביר את ילדי חנתון מבית ספר "יחד" לבית ספר "רעים"

קהילת בית ספר "יחד" קיבלה הודעה על העברתם של ילדי חנתון מבית ספר "יחד" בגבעת אלה אל בית ספר "רעים" בשמשית. אנו החתומים מטה, תושבי הישובים המרכיבים את קהילת בית ספר "יחד", מתנגדים למהלך הזה באופן נחרץ מהסיבות הבאות:

  1. החלטת המועצה מתבססת על מספרים שגויים - מיפוי המועצה מציג מספר ילדים לא מציאותי בו כל ילדי השנתון עולים לבית ספר ״יחד״. בציפורי, באלון הגליל ובחנתון מספר משמעותי של ילדים נרשמים לבתי ספר אחרים בעמק ומחוצה לו. בנוסף, המועצה מתבססת על צפי של צמיחת ישובים, אך בפועל אין התקדמות בהרחבות בשנים הקרובות ומספר הילדים הולך וקטן.  
  2. המעבר יגרום הרעה בתנאי הלימוד לילדי ״יחד״ - ההחלטה תייצר בשנים הקרובות כיתות גדולות עד לסיום כיתה ו'. ללא צורך ממשי וברור, במיוחד בתקופת קורונה מטלטלת, יאלצו הילדים לעבור מכיתות של כ-24 ילדים, כפי שהיה בשנים האחרונות, לכיתות של 31 ילדים ויותר. 
  3. פגיעה לא מידתית בילדי חנתון -  במועצה כיום ישנה תוכנית בניית בית ספר תיכון באשכול הצפוני ואפשרות לשינוי מיקומו של בית ספר "רעים". ילדי חנתון יאלצו לעבור מבית ספר לבית ספר בטווח של שנתיים-שלוש. אייל בצר, ראש המועצה, מתבצר בעמדתו שיש לעשות את השינוי הזה עכשיו, למרות שכל הגורמים שיושפעו מהמהלך חושבים שהצעד לא נכון בנקודת זמן זו.

הוצאת ילדי חנתון מבית ספר "יחד" פוגעת בבית הספר ובכל קהילותיו. 

המשמעות: צפיפות בכיתות, הפחתת תקציבים ופגיעה באיכות החינוך. 

המועצה פועלת בחוסר שקיפות ולא רואה את טובת התושבים.

כל החתומים מטה דורשים מהמועצה לבטל את ההחלטה שהתקבלה לגבי מעבר ילדי חנתון.

העתקים:

גב' דליה אייל, סגנית ראש המועצה

מר אבי סמוביץ, סגן ראש המועצה

מר שי יזרעאלי, סגן ראש המועצה

מר יפתח גיא, מנהל אגף חינוך, מועצה אזורית עמק יזרעאל

גב' ארנה אשרם, מנהלת מחלקת בתי ספר יסודיים, מועצה אזורית עמק יזרעאל

ד"ר אורנה שמחון, מנהלת מחוז צפון, משרד החינוך

יפעת פבריקנט, מנהלת בית ספר "יחד" גבעת אלה

שלומית גייסט, מנהלת בית ספר "רעים" שמשית

יו"רי ג. אלה, חנתון, אלון הגליל וציפורי.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/01/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
25/01/2022
העצומה נפתחה