הדתה במערכת החינוך

אין תמונה

מספר חתימות

8
 
32  
פורסם בתאריך: 15/05/2019
 

אנו, תלמידי י"ב , יוצאים כנגד תופעת ההדתה במערכת החינוך הממלכתית, בעידוד משרד החינוךהנשלט כיום על ידי גורמים דתיים ולאומנים.

הסעיף הראשון בחוק החינוך הממלכתי קובע כי: "חינוך ממלכתי פירושו - חינוך הניתן מאת המדינה עלפי תכנית הלימודים, ללא זיקה לגוף מפלגתי, עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, ובפיקוחו של השר אושל מי שהוסמך לכך על ידיו."בנוסף על כך, חשוב לציין כי מערכת החינוך במקור הייתה חילונית והתבססה על רכישת השכלה, ידעומיומנויות לימודיות וחברתיות שלא קשורות כלל לדת. עם השנים חלחלו למערכת החינוך תכנים דתייםוהחלה אינדוקטריניזציה בכיוון זה, דבר שהשפיע על החברה החילונית. ההדתה מתבטאת בשינוי תכניתהליבה, בכניסת עמותות דתיות למערכת החינוך, בהדתה סמויה בספרי הלימוד החדשים, בקיום טקסיםדתיים בגנים ובבתי הספר וכל זאת במערכת חינוך ממלכתית חילונית. זוהי פגיעה במערכת חינוך זו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו