הר הבית לעם היהודי! Temple Mount is Jewish

הר הבית לעם היהודי! Temple Mount is Jewish

מספר חתימות

1,134
 
10,000  

אנא חתמו על העצומה החדשה כאן:

http://www.atzuma.co.il/hla

ציר הזמן של העצומה

22/12/2013
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
01/11/2013
העצומה השיגה 500 חתימות!
27/10/2013
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/10/2013
העצומה נפתחה