לא להפסקת הפרדה במקור- מועצה אזורית רמת-נגב

לא להפסקת הפרדה במקור- מועצה אזורית רמת-נגב

מספר חתימות

470
 
1,000  

                                                                                                        8.12.2015

לכבוד:

מר שמוליק ריפמן, ראש המועצה רמת הנגב

אנו תושבי המועצה האזורית רמת נגב, קוראים לך לחזור בך מהחלטתך להפסקת פרויקט ההפרדה במקור.

הפרדה במקור-הפרדה בין פסולת אורגנית רטובה, לאשפה הביתית אינו רק מעשה נכון מהבחינה האקולוגית, אלא מעשה נכון וחשוב מהבחינה הערכית והחינוכית, ומקדמת אותנו לקראת עולם טוב יותר.

המועצה שברשותך החליטה בחכמה רבה להיות חלוצה לפני כ- 3 שנים, מהסנוניות הראשונות בארץ אשר אימצו את פרויקט ההפרדה במקור!

רבים מתושבי המועצה אימצו פרויקט זה והכניסו אותו לבתיהם, ומפרידים אשפה אורגנית רטובה מאשפה ביתית רגילה. מאות התלמידים שלומדים בבתי הספר שבמועצה עברו תהליך חינוכי ועזרו להוריהם להבין טוב יותר את חשיבות המעשה. בני גיל הזה"ב אף הם הבינו את חשיבותו. תנועות הנוער ומוסדות החינוך- כולם נרתמו לפרויקט. טוב היה עם בכל מדינת ישראל היו לומדים מאתנו, תושבי רמת הנגב, איך לטפל בזבל!

הפסקת הפרויקט באופן חד ומידי הינה טעות חמורה ומצערת, החושבת רק על ה"כאן ועכשיו" ולא על העתיד. גדיעתו של המעשה החינוכי-ערכי תפגע באמון שילדינו נותנים בנו בחינוכם לערכים של קיימות ושמירה על הסביבה. בנוסף לכך, קטיעת תהליך ההטמעה וההסתגלות של התושבים והמערכת תמנע את האפשרות להחיות את התהליך בעתיד.

בעיות כלכליות ומחסור בכסף תמיד יהיו. למועצה ניסיון רב בנושא ותמיד ידעה לפתור בעיות מעין אלה. התייעלות במערך האשפה בכלל ובתהליך ההפרדה במקור בפרט יאפשר את המשך ההפרדה במקור, ויביא לכל הפחות לאיזון כלכלי כולל במערך האשפה.

אנו קוראים לראש המועצה להימנע מהחלטה אבסולוטית וחד צדדית, ולבחון חלופות שונות, בכדי שתהליך ערכי-חינוכי-סביבתי חשוב זה ימשיך להתקיים!

                                   מטה המאבק להפסקת פרויקט ההפרדה במקור- מועצה אזורית רמת הנגב.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

08/12/2015
העצומה השיגה 100 חתימות!
08/12/2015
העצומה נפתחה