הסדר חנייה והולכי רגל בהדר עליון ומלבן הדר

הסדר חנייה והולכי רגל בהדר עליון ומלבן הדר

מספר חתימות

עד כה נאספו: 175 חתימות.

לכבודראש העיר חיפה ד"ר עינת קליש

הנדון: דרישה למעורבות העיריה ליצירת פתרון מאוזן למצוקת החניה ומצוקת הולכי הרגל ברחובות הדר עליון ו"מלבן הדר"

תושבי הדר עליון ו"מלבן הדר" סובלים ממצוקת חניה קשה ביותר מזה זמן רב והמצב הולך ומחמיר. מצוקה זו מאלצת אותם לחנות מחוסר ברירה (לאחר סיבובים גם ברחובות הסמוכים) על אחת המדרכות ברחוב ובניגוד לחוק. כתוצאה מכך, מקבלים התושבים (בהלל כבר מזה שלוש שנים מאז השיפוץ) דוחות חניה של 500 ש"ח על בסיס יומי. לאחרונה עקב שינוי מדיניות העיריה ,ניתנים דוחות כאלה גם בבר גיורא וברש"י (עד כה הסתפקה העיריה בדוחות אזהרה).

כידוע האוכלוסיה שחייה ברחובות אלו אינה מהמבוססות בעיר, ואינה יכולה לעמוד בנטל קנסות כזה. על כן הברירה שעומדת בפני התושבים במצב החדש היא לוותר על רכבם ולהסתפק בתח"צ או לנסות במידת והם יכולים לעבור מהשכונה.

מהצד השני תושבים רבים קובלים על הצורך לרדת לכביש בגלל חסימת המדרכות ע"י רכבים חונים ובשל כך אי יכולתם להתנייד רגלית כל שכן עם עגלות, באופן בטוח ברחובות אלו .

אנו מדגישים הזכות להחזקת רכב אינה פריוולגיה !

במקביל, בהעדר תחבורה ציבורית יעילה, ותחבורה ציבורית מספקת בסופי שבוע (בוודאי שלא אל מחוץ לעיר) ובהתחשב במבנה הטופוגרפי התלול של השכונה, לא ניתן לצפות שהתושבים יוותרו על ריכבם.

הזכות לאחזקת רכב מאפשרת לממש את זכויות היסוד לחופש התנועה וחופש העיסוק ללא רכב, חופש זה יוגבל ואיכות החיים של התושבים תפגע אנושות. רבים מתושבי השכונה עובדים מחוצה לה, הורים רבים נאלצים בהעדר מעונות יום וגני ילדים (במידה מספקת) בשכונה לקחת את ילדיהם לגנים בשכונות אחרות, אחרים מבקרים/ מטפלים בהורים מבוגרים. אפילו הצורך היומיומי לעשות קניות שבועיות בלא להסחב עם סלים באוטובוסים או ברגל לא מקבל מענה ללא רכב. מעבר לכך, לאנשים יש צורך וזכות לסוע לים ולטייל בעיר ומחוצה לה בסופי שבוע. מהצד השני כולנו גם הולכי רגל והזכות להליכה בטוחה אינה מוטלת בספק.

מאחר והדר לא נבנתה ע"פ הסטנדרטים והתקנים של שנות ה 2000 אלא ע"פ סטנדרטים שהיו נהוגים לפני כ 100 שנה לא יתכן ליישם עליה את אותם כללים הנהוגים בשכונות ואזורים שניבנו עשורים מאוחר יותר.על כן יש לאמץ פתרונות יצירתיים שאומנם אינם אידאלים, אך יוצרים איזון ופשרה הכרחית בין האינטרסים.

הצעת פתרון:א.אנו מציעים שברחובות או במקטעי רחובות שבהם מתאפשרת כיום חניה חוקית מוסדרת רק מצד אחד של הכביש, כמו: הלל, בר גיורא, רש"י מלצ'ט וכד.., תתאפשר חניה חוקית ומסומנת על המדרכה בצידו השני של הכביש,’ תוך מאמץ מירבי לשמור גם על אפשרות מעבר להולכי רגל. בכל מקרה לא תתאפשר חסימה של כניסות לבתים, מעברי חציה או מעברי מדרגות. רכב שיחסום יקבל קנס גבוה.

ב.המדרכה שלצידה כיום ניתן לחנות באופן חוקי, תהיה סטרילית ולא ניתן יהיה לחנות עליה בשום מצב וזאת ע"מ לאפשר מעבר בטוח להולכי רגל. למי שיחרוג ינתן קנס גבוה. העיריה תדאג מצידה להסרת / הסדרה של מפגעים מהמדרכה הסטרילית שמפריעים למעבר הולכי רגל כגון פחי אשפה,עמודי חשמל ועצים.

ג. ברחוב הלל יהיה תכנון ולאחריו בנייה מחדש של חלק מהמדרכות שנבנו באופן רחב מידי ללא צורך בזמן שיקום הרחוב. הגדרות הקיימות כיום יוסרו .

ד. ברחובות מסדה והלל חונים לא מעט בליינים שבאים לבתי הקפה הרבים ובסופ"ש גם המבקרים במדעטק בצד המזרחי של ה"מלבן" חונים המבקרים בתאטרון חיפה וכך מחריפים את המצוקה הקיימת ממילא.על כן אנו מבקשים כי יחולק תו חניה רחובי לתושבי רחובות אלו (לעד שני כלי רכב בלבד לדירה) כך שמשעות הערב תתאפשר חניה רק לתושבי הרחוב בצד אחד בלבד.

ה.רחובות בר גיורא רש"י והחלק האחרון של הס יצבעו בכחול לבן ע"מ שדייריהם יקבלו תוי חניה אזוריים, ויוכלו כמו שאר תושבי הדר לחנות ללא תשלום ברחבי שכונה.

ו. העיריה תפעל לאמצעי מיתון תנועה (למעט במפרים) והאטת מהירות הנסיעה ברחובות צרים אלו כמו כן יוספו מעברי חציה בין מעברי המדרגות.

ז.יאכף איסור כניסת רכבים כבדים (משאיות ואוטובוסים) מעל 10 טון לרחוב הלל שכן הרחוב צר והם עלולים להתקע ברחוב ולחסום את התנועה . בכלל אנו מבקשים שמינ יבוסים (שכונתיות) יחליפו את האוטובוסים הגדולים (למשל קו 10 שעובר בהס).

ח. העיריה תפעל ע"מ לאפשר חניון לתושבי הדר ולמבקרים במסדה בהדריון לפחות בשעות הלילה.

ט. העיריה תסייע לבניינים שבתחום המגרש שלהם ניתן לייצר חניות במסגרת התכנון הכולל. אנו סבורים שפתרונות אלו יקלו במידה משמעותית את מצוקתם של הנהגים והולכי הרגל! יש להדגיש שהפתרונות המוצעים פה לגבי רחובות הדר עליון ,הם פתרונות זמניים. אנו מצפים לפתרון ארוך טווח במסגרת תכנון וביצוע השיקום של אותם רחובות ובראייה רחבה של מצוקת החניה והולכי הרגל , תוך שיתוף התושבים בכל שלביהתכנון והבצוע .

אנו מבקשים סיור דחוף של ראש העיר יחד עם מהנדס העיר וראש מנהל תפעול לבחינת המצוקות והפתרונות המוצעים !

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

20/08/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
17/08/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
13/08/2019
העצומה נפתחה