ספרדים בעד איחוד טכני

ספרדים בעד איחוד טכני

מספר חתימות

15
 
100  
פורסם בתאריך: 04/02/2019
 

גאים במורשת מרן 

כפופים להנהגתו של הכהן הגדול 

אומרים כן לאיחוד טכני ! 

מפסיקים את המלחמות בבית !

מגדילים את הכח הספרדי בכנסת !

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו