דרישה למזער את הנזק שנגרם מהרס חורשת העמל

אין תמונה

מספר חתימות

52
 
1,000  

לכבוד

מר אבירם (אבי) גרובר

ראש עירית רמת השרון

הנדון:  פרויקט להקמת בית ספר בחורשת רובע הדר ברמת השרון

מר גרובר הנכבד,

בימים אלה של משבר אקולוגי חמור, המהווה סכנה מיידית ומוחשית לאיכות החיים שלנו, כשכל העולם הנאור עושה כל מאמץ להציל כל פיסת צמחיה ירוקה שהצליחה לשרוד את יד הכורת, אנו, תושבים מודאגים של רמת השרון החרדים לגורל ילדינו, צופים בעיניים כלות על המלחמה הלא מובנת שהכרזת על החורשה ברובע הדר והחלטתך לכרות אותה ולהחליפה בפיסות בטון מזוין.

אנחנו מכבדים את החלטת בית המשפט, וכולנו מכירים בחשיבות החינוך לחיי ילדינו, אולם, לדעתנו, בית המשפט לא שקל את כל השיקולים הרלוונטיים לעניין, כשבעיקרם הנזק החמור הצפוי כתוצאה מכריתת אחת הריאות הירוקות הבודדות שנותרו ברובע. יתרה מכך, הקמת בית הספר דווקא במיקומו הנוכחי לא רק מחרבת את הטבע העירוני האחרון ברובע, אלא אף מפרה את האיזון המספרי בין בתי הספר בעיר- בתי ספר שערוכים לקליטת 3-4 כיתות בשכבה, משוועים כיום לתלמידים על מנת שיוכלו לפתוח כיתה אחת או שתיים בשכבת א.

בכל הכבוד, החלטה כזו לכרות חורשה כשבתי ספר אחרים הזמינים לקליטת תלמידים סובלים ממחסור בתלמידים, היא החלטה שגויה ולא מאוזנת, ויישומה מהווה שימוש לרעה בכוחך, כראש עירייה.

לפיכך, ועל מנת לנסות ולהקטין את הנזק שכבר נגרם, אנחנו פונים אליך רגע לפני שיישום ההחלטה במלואה יגרום לנזק בלתי הפיך – הנך מתבקש לשוב ולבדוק באופן יסודי את הצורך האמיתי בהקמת בית ספר המכיל 18 כיתות במקום החורשה, ולהתאים את מספר הכיתות וגודל בית הספר לצורך האמיתי של מערכת החינוך בעיר. כל זאת תוך חשיבה רצינית ואחראית  של השפעותיה הקריטיות ארוכות הטווח של בנייה מקסימלית על הרובע- מבחינה תחבורתית, אקלימית וסביבתית.

מר גרובר, אתה אמור להיות ראש העיר של כולנו ואנחנו מצפים ממך לגלות אחריות, להכיר בנזק החמור הנגרם כתוצאה מהחלטתך להרוס ולבער חורשה ירוקה המהווה סם חיים, ולמצער, להקטין את הנזק שכבר גרמת בהחלטה הרעה הזו שיש בה משום פגיעה לא מוצדקת ולא ראוייה בתושבי רובע הדר ורמת השרון כולה.

                                                                               בכבוד רב,

                                                                               תושבים מודאגים של רמת השרון:

                                                               ________________

                                                               ________________

                                                               ________________

                                                               ________________

                                                               ________________

                                                               ________________

                                                               ________________

                                                               ________________

                                                               ________________

העתקים:   1.   הגב' דברת ויזר

  1. מר דני לביא
  2. מר צחי שריב

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

16/07/2021
העצומה השיגה 50 חתימות!
13/07/2021
העצומה נפתחה