כיכר מגדלי העיר בשיכוני המזרח

כיכר מגדלי העיר בשיכוני המזרח

מספר חתימות

75
 
100  

 

לכבוד: כבוד ראש העיר מר רז קינסטליך

סגן ראש העיר ומחזיק תיק שפע- מר אבי חיים  

 

הנדון: כיכר מגדלי העיר בשיכוני המזרח וגן שער למזרח

 

1. שכונות המזרח בעיר מבוססות בעיקר על בניה פרטית וצמודת קרקע ולרוב בעלות צביון כפרי וטבעי אותו חשוב לנו , תושבי השכונות, לשמר ולהעצים.
2. כיכר "מגדלי העיר" ובסמוך לה גן שער למזרח, הממוקמים בלב השכונה, מהווים מרכז פעילות תרבותית, חברתית ומסחרית הן עבור תושבי השכונה והן עבור הבאים בשעריה, מכאן כי למוקדים אלו השפעה משמעותית על צביון זה.
3. אנו, תושבי שכונות המזרח, מבקשים לבחון את שיפוץ הכיכר והמזרקות הסמוכות בגן שער למזרח והפיכתן למרחבים ירוקים ופורחים, מרחבים שישמרו ואף יעצימו את הטבע והכפריות המייחדים את סביבתנו, כאלה שיהיו נעימים לעין הן באור יום והן בלילה.
ניתן להתרשם מדוג' בנספח 1.
4. בשנים האחרונות היינו עדים לניסיונות להקים מזרקה במקום שלא צלחו מסיבות שונותרבים מהתושבים טוענים כי מראה המזרקה בכיכר, גם בזמן בו עבדה המזרקה קר ולא מתאים לסביבה. שילוב מים זורמים ייתכן ומתאים אבל כשזה רק מים עם חומה ללא ירוק של טבע זה קר, מנותק ולא מתאים לאופייה של השכונה.
5. נשמח להיענותכם לבקשתנו, שלבטח עשויה תוך זמן קצר לייצר רוח של התחדשות לה זקוק המזרח.
           
       בברכת הצלחה ושיתוף פעולה פורה

                        תושבים שאיכפת להם

                            שיכוני המזרח

  

נספח 1  דוג' לכיכרות ירוקים לדוג'

כיכרות לדוגמה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

24/11/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
19/11/2019
העצומה נפתחה