אומרים לא לשלמת בטון בשרון !

אומרים לא לשלמת בטון בשרון !

מספר חתימות

684
 
2,000  

התנגדות להפיכת שטחים ירוקים מדרום השרון לשיכונים צפופים בהוד השרון

אנו תושבי המועצה האזורית דרום השרון ותושבי העיר הוד השרון החתומים מטה מתנגדים נחרצות לכוונה לספח שטחים מתחום הישובים עדנים, ירקונה, גני עם ואלישמע שבמועצה האזורית דרום השרון ולהעבירם להוד השרון לצורך בניית שכונות צפופות אוכלוסין.

השטחים הפתוחים בתחום היישובים הנ״ל הגובלים בהוד השרון מהווים את הריאה הירוקה של התושבים הגרים באזור. המשך עיבודם החקלאי הוא הבטוחה היחידה לשמירה על הריאות הירוקות והמרחבים הפתוחים לרווחת כלל תושבי האזור !

הוד השרון אינה זקוקה לשטחים אלו לצורך תוספת יחידות דיור בשטחה ! תכנית מתאר הוד השרון 2050 שאושרה לאחרונה קובעת כי "הוד השרון הינה העיר בעלת השטחים הפתוחים הנרחבים ביותר באזור השרון. כנגזרת מכך שהיא כוללת בשטחיה את עתודות הקרקע הגדולות ביותר לבניה ולפיתוח באזור". לפיכך, להוד השרון אין כל צורך בקרקעות נוספות לצורך פיתוח עתידי.

אנו קוראים לשרי האוצר והפנים ולמועצה הארצית לתכנון ובניה שלא להיכנע ללחצים של בעלי עניין המבקשים לקדם פיתוח בשטחים החקלאיים והמרחבים הפתוחים.

ואנו מבקשים להסיר את הנושא מסדר היום של המועצה הארצית.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

08/08/2018
העצומה השיגה 500 חתימות!
03/08/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
02/08/2018
העצומה נפתחה