הכרה לתלמידי מחקר בהגשות למענקי מחקר

הכרה לתלמידי מחקר בהגשות למענקי מחקר

מספר חתימות

162
 
200  

יולי/אוגוסט 2018

מנכלי קרנות המחקר בישראל

הקרן הלאומית למדע

הקרן הדו-לאומית BSF

הקרן הגרמנית-ישראל GIF

משרד המדע

הקרן לאומית למחקרי בריאות

הנדון: הכרה וטיפוח שיתוף פעולה של תלמידי מחקר בהכנת הצעות מחקר

שלום רב

השתתפות תלמידי מחקר ופוסט-דוקטורנטים בהכנת הצעות מחקר של חברי סגל לקרן הלאומית למדע (ולקרנות נוספות) היא תופעה ברוכה, רצויה ונפוצה בחלק גדל והולך של הדיסציפלינות המדעיות. 

 הכתיבה המשותפת היא חלק מתוכנית ההכשרה של הסטודנטים ושיתוף הפעולה בכתיבת ההצעה גם מתורגם לשיתוף פעולה מחקרי בשלבים מאוחרים יותר. כמובן שאם ההצעה זוכה למימון הסטודנטים יכולים כך לממן את מחקר הדוקטורט או אפילו התזה שלהם.

כדי לעודד את ההכשרה של סטודנטים בכתיבת הצעות מחקר ובכדי לאפשר לסטודנטים ולמשתתים הללו הכרה בתרומתם לכתיבה, אנו החתומים מטה חברי וחברות סגל אקדמי וסטודנטים וסטודנטיות למחקר מבקשים מהקרן להקצות מקום מתאים בטפסי ההגשה לקרן להשתתפותם של תלמידי מחקר בהכנת הצעת המחקר.

בה בעת אנחנו קוראים למוסדות האקדמיים לאפשר ולעודד הוספת סעיף נוסף בקורות החיים:  השתתפות בכתיבת הצעות מחקר של חברי סגל בכירים.  

בברכה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

30/07/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
23/07/2018
העצומה השיגה 50 חתימות!
21/07/2018
העצומה נפתחה