ג'סיקה לא גרה כאן יותר

ג'סיקה לא גרה כאן יותר

מספר חתימות

7,552
 
10,000  

אנו החתומים מטה קוראים לראש הממשלה, לשרים ולחברי הכנסת להתעורר. אנו קרובים לנקודת השבר. המקרה של ג'סיקה פישמן מלמד עד כמה הידרדרה מדינת ישראל, אך זו לא הזירה היחידה בה הנחנו לקיצונים להשתלט על הזהות היהודית שלנו. היהדות היא של כולנו: חילוניים, אורתודוקסים, רפורמים, קונסרבטיבים – וכל מי שהזהות היהודית שלו חשובה לו. הפסקנו לשתוק. אנו לוקחים חזרה את הבעלות על דמותה היהודית של המדינה. אנו מזמינים אתכם, פוליטיקאים מכל המפלגות, לדבר בשמנו. לא תעשו זאת, יעשו זאת אחרים במקומכם. הרוב הדומם ידבר.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

17/05/2010
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
10/05/2010
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
07/05/2010
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
06/05/2010
העצומה השיגה 500 חתימות!
05/05/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
04/05/2010
העצומה נפתחה