ביטול קיצוץ בקצבאות הזקנה

ביטול קיצוץ בקצבאות הזקנה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 84,856 חתימות.

קוראים יקרים -

ביום 17/02/2011 נסגרה האפשרות לחתום על עצומה זו.

למעלה מ - 84,000 ישראלים חתמו על העצומה. התהודה הייתה כלל-ארצית, כולל כנסת ישראל, ממשלת ישראל וארגונים חברתיים נוספים, בעיקר "כן לזקן". 

העיקר: מבחן התוצאה - הקיצוץ בוטל, הקצבאות עודכנו במלוא העלייה של מדד יוקר המחייה של שנת  2010, ובשנה הבאה הן תעודכנה במלוא העלייה של שנת 2011.

הוכחנו שלציבור הרוצה ומוכן להיות מעורב ולהשפיע על איכות חייו ועל רמת חייו ישנה כיום אפשרות לעשות זאת. נתנו תודה לאתר "עצומה", וגם לכול אלה אשר טרחו וחתמו.

בברכה,

שדולת גמלאים חיפה

להלן הנוסח המקורי של העצומה:

"בחוק ההסדרים, העומד בקרוב מאד לאישור בקריאה שנייה ושלישית, נכלל סעיף, המקצץ ב - 1.5% את העדכון המתוכנן בקצבאות הזקנה של כלל גמלאי ישראל. הקיצוץ יחול הן בשנת 2011 ובשנה שאחריה, 2012.

בשנים האחרונות, שוב ביוזמת משרד האוצר, קצבאות הזקנה אשר לפי חוק הביטוח הלאומי היו צמודות לשכר הממוצע במשק הוצמדו למדד יוקר המחייה. באופן זה נגרעו מהן מיליארדים של שקלים, תוך פגיעה מכוונת בגמלאים, אשר משך כל תקופת עבודתם הפרישו למוסד לביטוח לאומי בהתאם לשכר הממוצע במשק, ולא בהתאם למדד. במלים אחרות, הפרשנו לפי השער הגבוה, ואנחנו מקבלים לפי השער הנמוך!

עכשיו בא משרד האוצר ומבקש, תוך הסתרת הסעיף בחוק ההסדרים, כדי למנוע דיון פתוח בנושא זה בכנסת, לקצץ 1.5% מהעדכון הנדרש בהתאם למדד. במלים אחרות, לדעת שר האוצר וראש הממשלה גם השער הנמוך גבוה יותר מדי, ויש להנמיך אותו עוד יוותר.

הבה נשתמש בכוחנו - 750 אלף גמלאי ישראל - ונעביר מסר ברור לממשלה ולכנסת: לא עוד".

ציר הזמן של העצומה

09/01/2011
העצומה השיגה 75,000 חתימות!
11/11/2010
העצומה השיגה 25,000 חתימות!
09/11/2010
העצומה השיגה 15,000 חתימות!
07/11/2010
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
05/11/2010
העצומה נפתחה