נגד סגירת התוכנית ללימודי נשים ומגדר במכללת בית ברל

נגד סגירת התוכנית ללימודי נשים ומגדר במכללת בית ברל

מספר חתימות

160
 
20,000  

מצורפים קישורים לפרסומים רלוונטים לעניין - אתם/אתן מוזמנים/מוזמנות לקרוא:

 http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/1162156.html

http://news.walla.co.il/?w=//1663195

 http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3875193,00.html

לכבוד:

הנהלת מכללת בית ברל

נשיאת המכללה פרופ' תמר אריאב

הנדון: דרישה לאי סגירת התכנית ללימודי נשים ומגדר במכללת בית ברלמעבר לחשיבות הרבה שאנו מוצאים בהשארת תוכנית לימודי המגדר במכללה כמקור לדיון מחקר וביקורת על הנעשה בחברה הישראלית, סגירת התוכנית מהווה כלשעצמה פגיעה חמורה בערכי ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל.

קשה לנו לתאר את האקדמיה הישראלית כשהיא נעדרת חשיבה ביקורתית עמוקה ומקיפה שכוללת את תחומי החיים של כל אזרחי ותושבי המדינה. בייחוד בתחום חשוב ומתפתח כמו התוכנית ללימודי נשים ומגדר אשר מובילה דרכי חשיבה ועשייה שמטרתן לייצר לכולנו עתיד טוב יותר.

בהתייחסות לחשיבותה של תוכנית המגדר במכללת בית ברל אנו מצרפים את תוכנה של עצומה נגד סגירת התוכנית כפי שהובאה בלשונה בקבוצה שהוקמה כמחאה עממית ברשת החברתית "פייסבוק". נכון ליום 15/4/10 חברים בקבוצה זו 479 חברים אשר מצטרפים בחתימתם ובתמיכתם לאלו אשר פונים אליכם בעצומה זו.

לכבוד,פרופ' תמר אריאבנשיאת מכללת בית ברלהנדון: דרישת פעילות/ים וארגונים פמיניסטים לאי סגירת התכנית ללימודי נשים ומגדר במכללת בית ברלשלום רב,אנו פונות אלייך לאחר שנדהמנו לגלות את כוונת המכללה לסגור את התכנית ללימודי נשים ומגדר. התכנית, אותה הקימה ד"ר ויקי שירן ז"ל, הייתה מיועדת מלכתחילה להוות מקור לידע פמיניסטי רב-תרבותי, תוך שימת דגש, בין השאר, על תפיסות פמיניסטיות הקושרות מגדר לאתניות, ואפליה מגדרית לדיכוי אתני- פוליטי- חברתי-וכלכלי. ד"ר ויקי שירן, ממנהיגות הפמיניזם המזרחי בישראל, עמלה למען הקמת תכנית ללימודי נשים ומגדר, שייחודית לא רק בתכניה, אלא גם מאפשרת לסטודנטיות/ים להיחשף להגות תיאורטית פמיניסטית ולניסיונן של נשים כהות, נשות העולם השלישי והעולם הערבי, נשים לסביות, ונשים עובדות, תוך דגש על ניסיון החיים של נשים מאוכלוסיות שונות בישראל, בעבר ובהווה. מתוך האמור, לא יעלה על הדעת כי תכנית זו תיסגר, מתוך שיקולים שנדמה כי נובעים מחישובים כלכליים צרים, שממילא מהיותם כאלה מדירים מראש כל מה שכרוך וקשור למציאות חייהן של נשים בישראל ובעולם, במיוחד נשים מודרות אתנית-חברתית-וכלכלית. לדידנו, תפקידה של מכללת בית ברל היא להיות אמונה על הקניית השכלה וידע במנעד של תחומים ונושאים, תוך הקפדה כי הלומדות/ים בה יוכלו ליהנות מלמידה שאינה מוגבלת לשיקולי רווח כלכליים של בעליה. אנו מקוות כי בהיותך אשה, תגדל הכרתך באובדן העצום שיהא במידה והתכנית לסגירת התכנית ללימודי נשים ומגדר במכללת בית ברל אכן תתממש. גם בעידן בו ישנן תוכניות לימודים שנמדדות על פי שיקולי רווח והפסד כספיים, אנו מאמינות כי ניתן וצריך לקדם השכלה במנעד רחב של תחומים ונושאים, ומתוך כך אנו קוראות לך לשתף פעולה עם הקהילה הפמיניסטית בישראל לשם המשך קידומה של התוכנית ללימודי נשים ומגדר במכללה. צר לנו כי מורשתה הפמיניסטית-מזרחית של ד"ר ויקי שירן הפכה תלויה עתה בשיקולים שטיבם ותוכנם הם אלו שמייצרים אפליה מגדרית-אתנית-חברתית-כלכלית, ומומחשים עתה בהחלטה לסגור את התוכנית החשובה הזו. נודה אם תצטרפי אלינו אל המאבק נגד סגירת תוכנית זו, ובכך תגלי סולידאריות פמיניסטית עמנו ועם כל אלה שנהנו ונהנות מתכניה הייחודים של תוכנית זו. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

22/04/2010
העצומה השיגה 100 חתימות!
15/04/2010
העצומה נפתחה