חשיפת הנתונים והמידע שעל בסיסם מתקבלות החלטות על התמודדות עם מגפת הקורונה

אין תמונה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 6 חתימות.
פורסם בתאריך: 11/11/2020
 

התנועה לחופש המידע הגישה לבית המשפט המחוזי בירושלים עתירה לפי חוק חופש מידע שמטרתה לחשוף את הפרוטוקולים המלאים מישיבות הממשלה בעניין התמודדות עם מגפת הקורונה, ואת חומרי הרקע העובדתיים שעל בסיסם מתקבלות ההחלטות בנושא. עד כה סירבה הממשלה לפניות לקבלת החומרים בטענה שהם מסווגים כ"סודיים ביותר", ולכן יש לסגור אותם בארכיון המדינה – ולאפשר לציבור לעיין בהם רק אחרי 30 שנה.

המידע המבוקש אינו רק חיוני לציבור, הסתרתו מהווה פגיעה של ממש בבריאות הציבור, בכלכלה הישראלית ובמשטר הדמוקרטי. יודגש כי בהיעדר מידע ונתונים על החלטות הממשלה ואופן קבלתן – נפגע באופן משמעותי אמון הציבור במוסדות השלטון ובהחלטותיו; ובהיעדר אמון – נשמט הבסיס לקיומו של משטר דמוקרטי, ונשחק שיתוף הפעולה האזרחי שמהווה תנאי הכרחי להצלחת המאמץ הלאומי לבלימת המגפה".

חתמו כאן אם אתם מסכימים שיש לחשוף את הנתונים שעל בסיסם מתקבלות ההחלטות, והמידע על אופן קבלתן.

 

 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו