Gaza problem solution

אין תמונה

מספר חתימות

59
 
10,000  

אדוני ראש הממשלה, שרי הממשלה, מפקדי צה"ל!

לאורך כל ההיסטוריה של המאה העשרים מלחמות רבות נגמרו בשינויים טריטוריאליים עצומים, שבעקבתם עמים שלמים מצאו את עצמם מתגוררים תחת שלטון של מדינה אחרת, לרוב מדינה אשר כבשה / שחררה אותם. 

כך היה באירופה (גרמנים תחת שלטון פולני, סובייטי או צ'כי לאחר מלחמת העולם השנייה, באסיה קטנה - יוונים תחת שלטון תורכי ותורכים תחת שלטון יווני ועוד דוגמאות רבות.

הפתרון האידיאלי של הבעיה הזאת הומצא ע"י דר' פריטיוף ננסן, החוקר, המדען ואיש הציבור המובהק של תחילת המאה העשרים. על הפתרון הזה ננסן קיבל ב-1922 את פרס נובל לשלום.

הפתרון של ננסן הוא למעשה טרנספר של אוכלוסיות שלמות, הכולל שחלוף אוכלוסיות (אם קיימת אפשרות כזאת). על ידי הטרנספר נפתרה בעיית סכסוך רב דמים של יוונים ותורכים, של פולנים וגרמנים ועוד סכסוכים רבים.

כידוע לנו, מ-1948 היגרו לישראל מארצות הערב קרוב ל-900,000 יהודים, רובם השאירו את כל הרכוש שלהם שם, בארץ מוצא. 

אנחנו מייצגים לפניכם תוכנית להגירת תושבי עזה, אשר תאפשר לשני העמים לחיות בנפרד זה לזה ותגמור את הסכסוך הקיים.

  1. כל עזתי חייב לקבלת תגמול כספי הולם תמורת ההגירה שלו
  2. כל מדינה, אשר תסכים לקבלו, תקבל תגמול כספי גרידא.

מדינת לוב של היום מורכבת ממספר ישויות מדיניות, שכל אחת מהן מסוגלת לקלוט מס' רב של עזתים, בהתחשב למקום פנוי, אקלים נוח ומנטליות דומה מאד של תושבי המקום. המעשה הזה לגמרי יפתור את בעיית ה"פליטים" העזתיים ויכול בהחלט להועיל גם כפתרון בעיית "פליטים פלסטינאיים" אחרים.

להערכתנו, הכסף, המושקע בפתרון זה על ידי ישראל ומדינות מערב אחרים יכול להועיל בצורה מדהימה לשחרור הלחצים במזרח התיכון ומהווה פתרון הרבה יותר ממשי מאשר "שתי מדינות לשני העמים".

מייסטרובוי אלכסנדר, עיתונאי לב וילנסקי, סופר

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

26/11/2023
העצומה השיגה 50 חתימות!
20/11/2023
העצומה נפתחה