פינת חמד ולא חניה

פינת חמד ולא חניה

מספר חתימות

עד כה נאספו: 51 חתימות.

לכבוד ראש העיר מר רמי גרינברג

אנו תושבי כפר אברהם הותיקה - שכון הפועל המזרחי, פונים אליך בבקשה לאור עבודות הפיתוח המתבצעות בימים אלה ברחוב תורה ועבודה פינת שמואל הנגיד.

הנדון - הפיכת מגרש המשחקים במקום לחניית מכוניות.

אנו תושבי השכונה החתומים מטה מבקשים בכל לשון של בקשה לשנות את ההחלטה ולהקים במקום פינת חמד עם צמחיה וספסלים לרווחת והנאת תושבי השכונה, כיאה לכניסה לשכונה.

באים על החתום:

ציר הזמן של העצומה

08/09/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
08/09/2019
העצומה נפתחה