נמאס לנו משירות מזלזל בסוכנות הדואר בגני אביב.

נמאס לנו משירות מזלזל בסוכנות הדואר בגני אביב.

מספר חתימות

981
 
3,000  

לכבוד

מנהל מינהל הדואר / ממלא מקום סמנכ"ל בכיר בנק הדואר

אורן לביאן

מנהל תחום בכיר דואר

שמעון שהם

מרכזת בכירה פניות הציבור - מינהל דואר

סימה טל

אחראית פניות ציבור ומנהלת לשכה - פיקוח על בנק הדואר

אתי כהן

מנהל תחום פיקוח ורישוי דואר

הדי נבואני

מנהל תחום פיקוח, בקרה והערכה

דרור הרוניאן

הנדון: התנהלות שערורייתית בסניף דואר ישראל בגני אביב שנמצא בכתובת רח' ארבע העונות 14,לוד.

אנו תושבי גני אביב, מבקשים להביע את תסכולנו מהיחס מזעזע ,אשר אנו נאלצים לקבל מהנהלת

בסניף כאמור.

הנהלת הסניף לא מתייחסת כלל לתלונות שנשלחות אליו במשך מספר שנים מתושבי גני אביב עקב מצב בלתי נסבל בסניף הדואר .

אנו עדים למספר רב של תקריות בהן סניף הדואר הנ"ל בשעות הפעילות נמצא במצב סגור ללא שום הודעה מראש.

אנו סובלים מזה שבסניף הדואר אין

מספיק מקום לישיבה בזמן המתנה בתור לאנשים מבוגרים, נשים בהריון, לאימאות עם תינוקות בעגלות

למרות זאת שסניף הדואר הזה די מצומצם מבחינת המקום פנוי ,חלק מהמקום  שנועד להמתנה בתור ברוב הזמן תפוס עם שקים מלאים חפצים שלא משאירים מקום להמתנה לא בישיבה ולא בעמידה גם במזג האוויר גשמי וגם בשיא חום של קיץ.

אנחנו תושבי גני אביב במשך זמן רב סובלים מייחס מזולזל כלפי לקוחות.

לא מעט פעמים קורה מצב שפקידות בקופה לא מקבלות תשלומים עקב בעיות משונות במערכת ממוחשבת.

הבעיות עם המערכת נמשכות כבר מספר שנים ולא נפתרו עד ליום הזה. לא מעט פעמים קורה מצב שפקידות

מאשרות לקוחות להיכנס בלי תור ללא שום סיבה מוצדקת.

בנוסף לזה פקידות מסוגלות להרים קול ולדבר בצורה בוטה.

לאחרונה מספר רב של תושבי גני אביב החליטו לא לקבל שירות בסניף הזה ועברו לקבלת שירות בסניפי דואר אחרים בעירים אחרות בארץ.

חוץ מזה ההנהלת הסניף לא מוכנה לקבל שום ביקורת על אופן עבודה בסניף הזה.

אנו עומדים על זכותינו לקבלת שירות הולם.

תושבי גני אביב.

יולי 2019

Мы, жители Ганей-Авива, хотим дове ти до сведения всех лиц, ответственных за соблюдение требований и условий договора, заключенного между руководством почтового отделения, расположенного по адресу Халалей Эгоз 14, Лод(Ганей Авив) и Министерством Связи/ Почтой Израиля о систематических проблемах, имеющих место в данном почтовом отделении при невмешательстве или попустительстве его руководства.

Руководство ПО на протяжении многих лет не обращает внимания на многочисленные жалобы, поступающие от клиентов, на недоброкачественное обслуживание, и не принимает эффективных мер для их устранения. 

Мы свидетельствуем о многочисленных случаях, когда почтовое отделение в указанные часы работы по непонятным причинам оказывалось закрытым, а в некоторых случаях в короткие дни праздников не открывалось вообще без какого-либо предварительного уведомления. 

Мы, клиенты почтового отделения, вынуждены терпеть отсутствие достаточного места в помещении почты, где практически отсутствуют возможность комфортного ожидания для стариков, инвалидов, беременных женщин и родителей с младенцами в колясках. 

При отсутствии достаточного места  в помещении для ожидания часто находятся посторонние предметы, как то мешки с почтовой корреспонденцией, дополнительно сокращающие возможности ожидания в очереди как в обычные дни, так и в условиях  дождливой непогоды или сильной летней жары. 

Одной из главных, наиболее часто встречающихся проблем, является техническая неисправность компьютерной системы, в результате которой отсутствует возможность получить полноценное обслуживание, как то отправка почтовых переводов, оплата счетов, получения денежных выплат и т.д. 

В некоторых случаях программа может не работать в течение нескольких дней. Эта проблема носит системный характер и не устраняется на протяжении нескольких лет вплоть до настоящего времени. 

Помимо указанных выше проблем существуют также проблемы с обслуживанием клиентов со стороны персонала почтового отделения. Нередки случаи, когда обслуживающий персонал пропускает клиентов без очереди без каких бы то ни было для этого оснований. В некоторых случаях клиентам могут отказать в обслуживании без объяснения причин. 

Администрация почтового отделения не приемлет никакой критики в свой адрес и не реагирует на многчисленные обращения и жалобы клиентов. 

Мы, жители Ганей-Авива, требуем вмешательства в ситуацию контролирующих органов, с целью наведения порядка и предоставления положенного нам по закону полноценного и качественного обслуживания. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

09/07/2019
העצומה השיגה 500 חתימות!
05/07/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
05/07/2019
העצומה נפתחה