לוקחים את גורלנו בידנו

לוקחים את גורלנו בידנו

מספר חתימות

199
 
200  

לוקחים את גורלנו בידנו

אנחנו מגדלות ומגדלים בענף הלול (ההטלה) החתומים מטה מודיעים בזאת:

  1. קו אדום - תכנון בענף ההטלה יהרג ובל יעבור, אופק כלכלי והחזרת השקעות.
  2. שמירה על חקלאות ועל התיישבות בגבולות בדרום ובצפון.
  3. שמירה וחיזוק המשק הקטן ( תכנון לולי חופש קטנים 5,000 - 10,000 מטילות).
  4. מגדלים שיצאו בעידוד משרד החקלאות להקמת לולים גדולים לא יפגעו.
  5. השתתפות המדינה בהשקעות מסיביות לצורך הוצאות הלולים לאזורי גידול.

אלו 5 הנקודות שלנו !

אנחנו דורשים שקיפות מלאה של נציגינו הנבחרים אודות מתווה הרפורמה והצגת כל מסמך מחייב אשר יוגש מטעמנו לגורמים הרלוונטיים.

לא ניתן ולא נאפשר להפקיר את תושבי הגליל

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

02/09/2021
העצומה השיגה 100 חתימות!
02/09/2021
העצומה נפתחה