הטמנת קווי המתח הגבוה בגבעה הצרפתית - ומיד!

הטמנת קווי המתח הגבוה בגבעה הצרפתית - ומיד!

מספר חתימות

177
 
250  

אנחנו, תושבי הגבעה הצרפתית וגבעת המבתר, סובלים זה שנים רבות מקווי מתח גבוה שהוצבו בשכונתנו.

קווי המתח הגבוה הוצבו במחטף, באישון ליל, בתקופת כהונתו של אולמרט כראש עיר. על אף הבטחות חוזרות ונשנות, הן בבית המשפט והן מחוצה לו, הטמנת קווי המתח הגבוה מעולם לא בוצעה. הבטחה אחת היתה כי הקווים יוטמנו עם הקמת קו הרכבת הקלה באיזור – הבטחה שלא מומשה. הבטחה שנייה היתה כי הם יוטמנו עם העבודות על כריית המנהרות בצומת הגבעה הצרפתית, אך נראה כעת כי גם הבטחה זו לא תתבצע.

קווי מתח גבוה, המפיצים קרינה מתמשכת, בסמיכות כה גבוה לבתי תושבים, הינה שערוריה. מכשירי כושר לא הונחו ע"י העירייה בסמוך מ"חשש לבריאות הציבור", אך באופן אבסורדי, אותם קווי מתח ממוקמים ליד דירות מגורים סמוכים עוד יותר. זאת ועוד, עקב המצאות קווי המתח הגבוה – נכרתו ע"י חברת החשמל עשרות עצים ותיקים בכדי להגן על הקווים. הפגיעה הינה בריאותית ונופית גם יחד.

לאחר שקראנו על התערבותך, ראש העיר, שהובילה להטמנת קווי המתח הגבוה בסמוך לבנייה החדשה בשכונת רמות – אנו קוראים מתוך מצוקה רמה: אנא התערב גם בעבור תושבי הגבעה הצרפתית, הסובלים זה עשרים שנה מקווי מתח גבוה במרחק מטרים בודדים מבתיהם. הבא להטמנה ההכרחית של קווי מתח אלו – במסגרת העבודות על ההפרדה המפלסית בצומת הגבעה הצרפתית, ובהקדם.

ראינו מתחילת כהונתך, עד כמה ליבך עם התושבים, ועד כמה באפשרותך לשנות ולהטיב את איכות חיינו. אנא פעל לשם כך גם הפעם.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

14/09/2020
העצומה השיגה 100 חתימות!
13/09/2020
העצומה השיגה 50 חתימות!
08/09/2020
העצומה נפתחה