אוהבי ירושלים מצטרפים לעצומה נגד מטמנת המפגע בגבעה הצרפתית, נחל אוג

אוהבי ירושלים מצטרפים לעצומה נגד מטמנת המפגע בגבעה הצרפתית, נחל אוג

מספר חתימות

889
 
1,000  

תושב יקר, אל תעמוד מנגד. אנחנו יוצאים יחד להגן על הבית. על איכות החיים של כולנו. אנו זקוקים לחתימתך. הבע את תמיכתך במאבקנו נגד מטמנת המפגע. חתום על עצומה זאת.

ועד הפעולה המשותף לעצירת מטמנת המפגע

יוני 2015

לכבוד

ועדת המשנה לעררים במועצה הארצית

שלום רב,

הנדון: התנגדות תושבי הגבעה הצרפתית לתכנית 13900 – הקמת אתר להטמנת פסולת

אנו החתומים על עצומה זאת, אוהבי העיר ירושלים, תושבי שכונות הגבעה הצרפתית ועיסאוויה ומגיני איכות הסביבה, מתנגדים לתכנית להפיכת ערוץ נחל אוג לאתר פסולת ולפגיעה בלתי הפיכה בנחל.

לרבים מאיתנו נודע רק לאחרונה על התכנית, ולכן לא הגשנו התנגדות. בדקנו וגילינו שהמועצה הארצית עומדת לדון בתכנית. אנו פונים אליכם ומבקשים, לפנים משורת הדין, להקדיש תשומת לב לעמדתנו כאוהבי העיר וכתושבים המתגוררים סמוך לאתר, מכירים מקרוב את הסביבה ומעוניינים לשמור גם על יחסי שכנות טובה באזור.

למיטב הכרתנו מדובר בפגיעה אנושה באיכות החיים בשכונות הגובלות עם האתר. הן בשל התנועה אליו. הן בשל הפסולת והאבק ופגיעתם הקרובה. הן בשל הוספת מתחים במרחב המתמודד עם אתגר יומי למציאת בטחון ודו קיום בין יהודים לבין ערבים.

אנו יוצאים למאבק משותף לכל הקהילות במרחב בו אנו חיים בצפון ירושלים למען יעד משותף: איכות חיים וסילוק מפגע שהוא לדעת התושבים סכנה קרובה וממשית לאיכות החיים בצפון ירושלים.

בתקופה של התחזקות שיתוף הציבור והתגברות השקיפות אנו מקווים ומאמינים שניתן יהיה לאפשר לנו לבטא את התנגדותנו בדיון בוועדה ולנסות להשפיע על עתידנו לטובת השכונה, השכנים והעיר. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

24/06/2015
העצומה השיגה 500 חתימות!
11/06/2015
העצומה השיגה 100 חתימות!
11/06/2015
העצומה נפתחה