דרישה לביטול החלטה פוליטית במינוי מדעי

דרישה לביטול החלטה פוליטית במינוי מדעי

מספר חתימות

1,637
 
2,000  

אנו החתומים מטה, חברות וחברי סגל במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, מוחים בתוקף על אי-אישור מינויה של פרופסור יעל אמיתי למועצת הנגידים של הקרן הישראלית-גרמנית למדע על רקע עמדותיה הפוליטיות לכאורה, כפי שעולה מהצהרת שר המדע.

מציאות שבה מינוי של אדם לתפקיד מקצועי, באקדמיה או מחוצה לה, נמנע בשל  עמדות פוליטיות שהביע, חותרת תחת יסודות הדמוקרטיה הישראלית. בפרט, פסילתה של פרופ' אמיתי  מלשמש בתפקיד מדעי על בסיס פעילותה הפוליטית היא תקדים חמור המאיים על עוצמתו של המדע הישראלי ועל מעמדה של ישראל בעולם, ונותן נשק בידיהם של הקוראים לחרם אקדמי על ישראל.

אנו דורשים משר המדע לאשר את מינויה של פרופ' אמיתי לוועדה. עד שהחלטה זו תתקבל, אנו קוראים לחברינו באקדמיה הישראלית לסרב להתמנות לוועדה במקומה של פרופסור אמיתי. כמו כן, אנו קוראים לפרופסורים שכבר מכהנים בוועדה להשעות את השתתפותם בה עד למינויה. אם דרישתנו לא תתקבל, נשקול את המשך שיתוף הפעולה עם משרד המדע.

 

Reverse Political Decision Regarding Scientific Appointment

We, the undersigned faculty members of Institutions of higher education in Israel, strongly protest the refusal of Mr. Ofir Akunis, Minister of Science and Technology, to confirm the appointment of Professor Yael Amitai to the Board of Governors of the German-Israeli Foundation for Scientific Research and Development (GIF). This refusal was based on Prof. Amitai's political views, as indicated by the Minister’s statement.

A reality in which a person’s appointment to a professional position, whether academic or non-academic, is denied on the basis of political views, shatters the foundations of Israeli democracy. In particular, the disqualification of Professor Amitai, an outstanding scientist and a leading professional in her discipline, from serving in a scientific capacity on the basis of her past political activity, sets a grave precedent, which threatens Israeli science, as well as Israel's standing in the global scientific community. Moreover, it provides ammunition to those who call for the boycotting of Israeli academia.

We request that the Minister confirms Professor Amitai’s appointment to the GIF Board. Until this demand is met, we call on our colleagues in Israeli institutions of higher education to refuse to serve on the GIF Board in place of Professor Amitai. Moreover, we call on the scientists already serving on this Board to suspend their participation until the confirmation of her appointment. If our demand is not met, we will reconsider our cooperation with the Ministry of Science and Technology.

 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

10/07/2018
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
09/07/2018
העצומה השיגה 100 חתימות!
09/07/2018
העצומה נפתחה