השופט אמיר דהאן: תראה את הראיות ואל תאיים עם פסיכיאטרים

השופט אמיר דהאן: תראה את הראיות ואל תאיים עם פסיכיאטרים

מספר חתימות

60
 
100  

חברנו, פעיל חברתי מוכר ומוערך עופר בר טוב עומד להישלח על ידך לאבחון פסיכיאטרי (כבר ביום חמישי 14/7), רק מאחר והנו אנרכיסט. זוהי לא סתם מדרגה מסוכנת, זו התחלקות במדרון מאוד מסוכן. עופר לא מאמין שהמדינה קיימת ושהחוקים חלים, וכמו עופר מיליוני בני אדם שלווים, נורמטיביים, משכילים וחיוביים.

במקום לטעון שטענותיו של עופר לא קשורות למציאות, ולאיים עליו עם פסיכיאטרים, הדבר ההגון היחיד לעשות הוא... להוכיח שעופר טועה! עופר אנרכיסט, עופר לא מאמין שהמדינה קיימת ושהחוקים חלים עליו - במקום לאיים עליו, במקום להשתיק אותו, מה הבעיה? פשוט תראה את הראיות!

אין ראיות שהחוק חל? אי אפשר להוכיח שהמדינה בכלל קיימת? אז אל תכלא את עופר עם רוצחים, אנסים וגנבים, ואל תאיים עליו עם פסיכיאטרים.

למעשה, גם אנחנו הח"מ לא מאמינים שהחוקים שפוליטיקאים קובעים מחייבים אותנו, גם אנחנו לא מאמינים שיש לפוליטיקאים ולמשרתיהם כל סמכות מעלינו. רוצים לשכנע אותנו אחרת? תראו לנו את הראיות האמפיריות, לא באלימות ואיומים.

הנה 5 שאלות שאתם יכולים לענות עליהם בשביל להוכיח שאנחנו טועים, ואתם צודקים. פניה לאלימות לפני שניסיתם אפילו להוכיח את עמדתכם תראה לכל אדם סביר מהו המניע שלכם ואיפה נמצא הצדק.

www.government-on-trial.co.il

אמיר דהאן:

שחרר את עופר עכשיו. תציג את הראיות או שתדרוש מהתביעה לעשות כן, או שתפסיק להתעלל, לפגוע ולאיים על עופר בר טוב. פגיעה בעופר היא פגיעה בנו.

Judge Amir Dahan: show the evidence and don't threat with psychiatrists

Our friend, well known and respected activist Offer Bar Tov is about to be sent by you to a psychiatric evaluation (this Thursday 14/7), only because he is an Anarchist. This is not just an escalation, this is a slipping in a very dangerous slope. Offer does not believe the state exists and that the laws apply, and like Offer millions of other peaceful, normative, educated and positive people do not believe.

Instead of arguing that his arguments are not connected to reality, and threat him with psychiatrists, the honest thing to do is... prove Offer's wrong! Offer is an Anarchist, he does not believe the state exists and that the laws apply - instead of threatening him, instead of silencing him, what's the problem? Just show the evidence!

No evidence the law applies? Can't prove the state exists at all? Then don't jail Offer with murderers, rapists and thieves, and don't threat him with psychiatrists.

In fact, we the bellow signed also do not believe the laws made up by politicians create an obligation upon us, we also don't believe that politicians and their servants have any jurisdiction above us. Want to convince us otherwise? Show us the empirical evidence, don't use violence and threats.

Here are 5 questions that you can answer in order to prove we're wrong, and you're right. Resorting to violence before you tried even proving your position will make it very evident to any reasonable person what's your motive and with who is justice.

http://www.government-on-trial.com/

Amir Dahan: Release Offer right now. Show the evidence or demand the prosecution to do so, or stop torturing, hurting and threatening Offer Bar Tov. Hurting Offer is hurting us.

ציר הזמן של העצומה

13/07/2016
העצומה השיגה 50 חתימות!
11/07/2016
העצומה נפתחה