הצילו את מערכת החינוך הממלכתית החילונית!

הצילו את מערכת החינוך הממלכתית החילונית!

מספר חתימות

עד כה נאספו: 4,850 חתימות.

                                     ההדתה פוגעת בזכות לחופש מדת

כולם כבר יודעים שמערכת החינוך הממלכתית עוברת כעת תהליך הדתה אגרסיבי. משרד החינוך מגדיל את היקף התכנים הדתיים ומעודד את לימודם, בין היתר, על ידי נציגי עמותות חיצוניות דתיות – בנות שירות וגרעינים תורניים – המלמדים את היהדות בגרסה מדירה, תוקפנית ומסוגרת.

אחד ממנגנוני ההדתה המרכזיים הוא התכנית החדשה - 'תרבות יהודית ישראלית', הידועה גם בשמה - 'מורשת'; תכנית שמטרתה בפועל, במתכונתה הנוכחית, להקנות חינוך הלכתי ואמוני ללא כל ביקורתיות או רפלקציה, לקדם יהדות דתית אורתודוקסית על פני ערכים ליברליים ולייצר תחושה של נחיתות ערכית בקרב תלמידי החינוך הממלכתי.

זוהי קריאה לכל מי שחרד לגורל החינוך הממלכתי החילוני במדינה - עזרו לנו לעצור את תהליך ההדתה. יחד נבטיח את זכותם של ילדינו ליהנות מחופש מדת ולפתח סקרנות וספקנות כבני אדם ריבוניים, יחד נבטיח חינוך חילוני, ישראלי, ערכי שישמור על דמותה הדמוקרטית של המדינה.

הצילו את מערכת החינוך הממלכתית - חילונית: עצרו את מימוש תכנית 'תרבות יהודית ישראלית' (מורשת) ואמרו "לא" למגמת ההדתה

להלן מכתבים שנשלחו למשרד החינוך במסגרת מיצוי הליכים לקראת מאבק משפטי שתכליתו הסרה או שינוי מהותי של תכנית הלימודים החדשה כצעד להבטחת מערכת חינוך חילונית

נא צרפו את חתימתכם והעבירו הלאה. תודה!

5.9.2017 - תכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית" - מכתב התראה לפני נקיטה בהליכים 

30.9.2017 - הזכות לחופש מדת - מכתב המשך לשר החינוך ולמנכ"ל משרדו

8.10.2017 - רצח רבין בתכנית הלימודים "תרבות יהודית ישראלית" - התראה לפני נקיטה בהליכים

קראו גם את נייר העמדה שלנו בעניין תכנית הלימודים החדשה, שנשלח למשרד החינוך במרץ 2017.                              

כתובתנו - http://www.hiloni.org.il/פייסבוק - https://www.facebook.com/forum.hiloni/

                        נלחמים בהדתה - יוצרים חינוך חילוני, ישראלי וערכי

עצומה חמה

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

18/09/2017
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
17/09/2017
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
17/09/2017
העצומה נפתחה