למען איכות הסביבה

למען איכות הסביבה

מספר חתימות

93
 
200  

לכבוד השר להגנת הסביבה זאב אלקין

המדינה והאזרחים מתקיימים על משאבים טבעיים כמו מים ואוויר ולכן יש חשיבות גדולה לשמירה עליהם. זכותנו כאזרחים וכבני אדם לנשום אוויר נקי ולשתות מים נקיים מכורח הזכות לחיים ובטחון הגוף, ובנוסף לכך יש לנו החובה להגן גם בעלי החיים והטבע באשר הוא ולמנוע תהליכי אקלים גלובליים אשר יפגעו בסביבה בטווח הארוך. בשל חשיבות זו ניתן לך ולמשרדך המנדט לפעול לשמירה על הסביבה ועל בריאות הציבור באמצעות קידום חוקים, תקנות ותקנים, ובפיקוח על יישומם ואכיפתם. למרות זאת, ניתן לראות פגמים בעבודת המשרד להגנת הסביבה בכל הנוגע לפיקוח ואכיפת חוקים. בדוח מבקר המדינה (התשע"ה – 2015)  ניתן לראות חוסר אכיפה כנגד מפעלים מזהמים, בשל כך נפגע ערך השוויון בפני החוק שכן נמנע ממשרדך לאכוף את החוקים. ובנוסף מדוח מצב הסביבה (2017)  ומדוחות סיור עירוניים (לשנת 2018) ניתן לראות זיהום של מים ואוויר המנוגדים לתקן הסביבתי ולחוקים שהמדינה קבעה. ברצוננו גם להסב את תשומת ליבך לתוכניות לאומיות שלא מומשו כמו תוכנית פיילוט להפעלת אוטובוסים המונעים על ידי גז טבעי המזהם פחות ביחס לדלק רגיל, התוכנית נקבעה לשנת 2014 ולא מומשה נכון לשנת 2017.  בשל כך ברצוננו האזרחים החתומים בעצומה לעיל לבקש ממך וממשרדך ליזום חוקים  ותוכניות לאומיות שיגנו על הסביבה ולהגביר את האכיפה של חוקים שמתנגדים לזיהום ומימוש תוכניות לאומיות בנושא צמצום הזיהום שכבר קיימות. בכך תוכל  להגן על בריאות האזרחים, לשמור על הסביבה ולהוביל את מדינת ישראל כחלוצה מבין המדינות בכל הנוגע לשמירה על הסביבה שלנו כראויה למחייה לנו בני האדם ולבע"ח.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

19/05/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
06/05/2019
העצומה נפתחה