פניית יוצאי מערך האבטחה נתב״ג

פניית יוצאי מערך האבטחה נתב״ג

מספר חתימות

1,023
 
1,200  

כבוד ראש הממשלה, ראש שב״כ, רא״ג אבטחה, מ״מ מפכ״ל משטרת ישראל,

אנו החתומים מטה, אנשי מערך האבטחה של נתב״ג לדורותיהם, מתגייסים שוב בתחושת חרדה אמיתית.

אנו עושים זאת בשם השכל הישר וערכי השליחות, המקצועיות, טוהר הנשק, הנחישות, הדבקות במשימה, אבל גם הרעות!

אירוע תקיפת מאבטח חמוש, על משמרתו בנתב״ג, בידי שלושה שוטרים מהווה לדידנו קו אדום שאין חמור ממנו.

תקיפה זו מעידה ולו לכאורה, על בורות, חוסר מקצועיות, מעילה באמון ושיקול דעת מעוות, כמו גם הפעלת כוח לא סביר ושלא לצורך.

והחמור מכל,

תקיפה זו והמעצר הזמני של מאבטח חמוש, תוך ניטרול מעגל אבטחה קריטי בשטח מוגדר ומתועדף חוקית ונוהלית כיעד פיגוע אסטרטגי מהחמורים שיש, מהווה סכנה לחיי אדם!

יתרה מכך, לתקיפה זו השלכות ארוכות טווח על מוטיבציה, נחישות ויכולת של מערכי אבטחה ממלכתיים בארץ וברחבי תבל, לבצע מלאכתם כנדרשפוטנציאל ״סירוס״ רוחבי שכזה מהווה נזק מוחשי שאין חמור ממנו!

אנו החתומים על מסמך זה מייצגים נסיון מבצעי ופיקודי של שנים רבות מאוד בחזית האבטחה הממלכתית.

אנו מכירים היטב ולעומק את מכלול הרגישויות של פעילות משיקה וצולבת של זרועות ממשל, אכיפה ואבטחה, ביחוד בתא שטח מורכב ורגיש כנתב״ג!

אנחנו מכירים את נוהלי העבודה, את החוק ואת החלוקה החד משמעית של גבולות הגזרה בנתב״ג.

אנחנו גם מכירים בכך שאין לפנינו את כל העובדות, הראיות והנסיבות.

אולם לאור חומרת האירוע אנו מתייצבים כאיש אחד מאחורי מערך האבטחה של נתב״ג ודורשים מכם חקירת עומק אמיצה, שקופה ומיידית ולאור תוצאותיה, מתן גיבוי ממלכתי ערכי ומקצועי מוחלט וחסר פשרות לבחורינו הנמצאים בחזית.

זאת תוך הפקת הלקחים ומיצוי הדין במלוא חומרתו מאותם שמעלו (ולו לכאורה...) באמון של שולחיהם, אזרחי מדינת ישראל וגרמו נזק מיידי וארוך טווח לערכי הליבה שעמדנו, אנו עומדים ונעמוד על מימושם לעד!

בברכה, בתקווה ובאמון:

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/12/2019
העצומה השיגה 1,000 חתימות!
03/12/2019
העצומה השיגה 500 חתימות!
03/12/2019
העצומה נפתחה