Fire on dagan bag

Fire on dagan bag

מספר חתימות

2
 
100  
פורסם בתאריך: 28/06/2020
 

עזרו להציל את זכויות התלמידים וחתמו על עצומה זו כדי לשרוף את תיק התווים של דגן!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו