היעדר אכיפה כנגד מפעלים מזהמים

אין תמונה

מספר חתימות

6
 
1,000  
פורסם בתאריך: 14/03/2020
 

לאחרונה אנו עדים לחוסר אכיפה של מדינת ישראל כנגד מפעלים מזהמים בארץ כולה אשר פוגעים בזכות לחיים וביטחון של תושבי הארץ. מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, מצא ליקויים קשים בתפקוד המשרד להגנת הסביבה. הוא מצא בין היתר כי לא הותקנו תקנות חדשות בנושא זיהום האוויר, ותקנות ישנות מאוד לא עודכנו, לא הושלם סיווג מחודש של המפעלים בהתאם לפוטנציאל הנזק שלהם לסביבה לשם קביעת הגורם המטפל בהם ואופן הטיפול, לא נעשה שימוש מספק ויעיל במערכות המחשוב שפיתח המשרד כדי לתמוך בהליכי הפיקוח והאכיפה בעניין פליטת מזהמים, והמשרד אינו מקיים פיקוח הדוק בתחום זה.

יתרה מכך למשרד להגנת הסביבה אין הנחיות ברורות המחייבות את כל המחוזות בנושא מקורות הפליטה הנייחים והמפעלים שהפרו את חוק אויר נקי לא נקנסו. מי מפקח על המפעלים כדי שננשום אוויר נקי? המשרד להגנת הסביבה אינו מטפל כראוי במקורות זיהום אוויר נייחים. במשרד להגנת הסביבה אמרו כי הסיבה לאי הטיפול והפיקוח על המזהמים היא הקיצוץ החד בתקציב המשרד. המחיר הוא אסונות סביבתיים קשים כדוגמת אסון נחל אשלים וכמו כן פגיעה בלי פוסקת בבריאות התושבים. כל אלו כתוצאה ממחסור באכיפה מספקת, העלמת עין מצד רשויות הפיקוח וחוסר מעש בנוגע לדבר מצד הציבור שבסופו של דבר נפגע ללא הרף. 

אנחנו תלמידי תיכון מרעננה, חקרנו וחפרנו בנושא היעדר האכיפה כנגד מפעלים מזהמים במסגרת עבודת חקר בנושא. ונתקלנו בתופעה ונתונים מדאיגים אשר מצריכים פעולה מיידית. בעזרת עצומה זאת אנחנו נגיע לגופי שלטון האחראיים על נושא זה ונדרוש שינוי בשם כל החברה, ונשמיע את קולנו, את קולו של הציבור שסובל מרשלנות זו. הרשלנות שפוגעת בסביבה, באוויר שאנחנו נושמים, בבעלי החיים ובנו האנשים. הרשלנות הזאת מתקיימת זמן רב מדי והמצב צריך להשתנות. לכן אנחנו קוראים לכולם לחתום על העצומה הזאת, שתביא לנו כוח במאבק לקראת הפתרון- החמרת האכיפה כנגד המפעלים המזהמים. 

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו