שינוי הפער הקטן בין מועדי א' בבחינה בקורס פסיכופתולוגיה 2022א'

שינוי הפער הקטן בין מועדי א' בבחינה בקורס פסיכופתולוגיה 2022א'

מספר חתימות

84
 
80  

שלום רב,אנו הסטודנטים באו"פ, הלומדים בסמסטר 2022א' את הקורס פסיכופתולוגיה- 10619, חתומים על עצומה זו וקוראים לנוגעים בדבר לשנות את מועדי א' של הבחינה, למועדים שמאפשרים טווח לימוד ראוי ומכובד לבחינות. לפני כשבועיים פרסמו את מועדי הבחינות: מועד א'1, מועד א'2 ומועד ב', שהיו כדלהלן: 27.1 א'1 24.2 א'2 4.4 מועד ב'. היום (10.1.22) קיבלנו הודעה מהאוניברסיטה, שהבחינה עוברת להיות בחינת בית (מה שלא משנה את מהות הבחינה), ובנוסף אף השתנו תאריכי הבחינה, וכעת הם: מועד א'1- 3.2 מועד א'2- 7.2  מועד ב'- 23.3  כפי שאפשר לראות הפער בין מועד א'1 למועד א'2 הינו פער של ארבעה ימים, וכך אינו במרחק העולה על שבוע אחד מכל מועדי הבחינות א'1 ו-א'2 של קורסים אחרים, והרי כל עניין הבחירה בין שני מועדי א' נועדו בשביל האפשרות לבחור בחלק מהקורסים את מועד א'1 ובחלק אחר את מועד א'2, כדי לאפשר זמן למידה סביר יותר ובפחות לחץ. התאריכים האלה, לא נותנים שום יתרון לעצם קיומם של שני מועדי א'. הקורס המדובר מבורך בכמות חומר עצומה ללמידה, ולא מתאפשר שימוש בחומרי למידה בבחינה. המעבר לבחינה ביתית לא גורע ולא מוסיף מקושי הבחינה, אך חוסר הפער בין המועדים שינה את כל עניין תכנון הלימודים לקראת הבחינות- ובעצם כך מרכז לשבוע אחד את מועדי א' של כל הקורסים האחרים בו לומדים הסטודנטים. בפניה למוקד הפניות, נאמר שאין להם נגיעה בדבר וכי עלינו לפנות לרכז ההוראה של הקורס, כשפנינו לרכז ההוראה הוא אמר שאין לו נגיעה בדבר והוא ולא קובע את העניין. אנחנו פונים לאגודת הסטודנטים כדי לקבל הכוונה ותמיכה בעניין. אנחנו מעוניינים לקבל את האפשרות האמתית לקבל שני מועדי א' לבחינה, ולא שני מועדים בהפרש של ארבעה ימים. אנו מבקשים להתייחס לעניין בכובד ראש, ולקבוע מועדים שמאפשרים טווח למידה ראוי, כפי שצוין לעיל. תודה מראש, הסטודנטים הלומדים את הקורס פסיכופתולוגיה סמסטר 2022ב'

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

11/01/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
10/01/2022
העצומה נפתחה