Enviroment

Enviroment

מספר חתימות

55
 
100  

שכנים יקרים של רחוב התקווה וסמטת זיו אלה הקיימים ואלה שעתידים להצטרף. המוצעה החליטה למקם תחנה גדולה של מיחזור בקבוקים בסוף הרחוב שלנו.הצבת תחנה של מיחזור בסדר גודל שמתכננים  תגרום לכיעור הרחוב במקרה הטוב ולכלוך רב במקרה הפחות טוב.בואו נתאחד כדי לשמור על המראה הנקי  של הרחוב שלנו. אנא תחתמו על מנת למנוע הצבת תחנה זו. 

למי שיש ספק שיעשה סיבוב בשכונה ויראה איך נראות תחנות מיחזור אלה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

31/01/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
30/01/2019
העצומה נפתחה