"יפה נוף"- באר שבע בית ספר ירוק! העולם הוא שלנו בואו נשמור עליו

"יפה נוף"- באר שבע בית ספר ירוק! העולם הוא שלנו בואו נשמור עליו

מספר חתימות

111
 
300  

אנו מאמינים שצדק סביבתי הוא עמוד התווך בכל חברה מתוקנת.

מאמינים ששמירה על משאבי כדור הארץ וניצולם בצורה מושכלת ומבוקרת למען הדורות הבאים

היא אחריות של כולנו!

אנו מאמינים שלבית הספר תפקיד הן בחינוך התלמיד והן בהעברת ערכים אלה לבית-למשפחה

מתוך מחויבות לרווחת האדם ולערכי הטבע, נוף ומורשת לדור זה ולדורות הבאים.

* כל אחד מתחייב בחתימה על עצומה זו, לגלות ערנות מיטבית למפגעי הסביבה ונזקי פסולת ולדווח עליהם לגורמים הרלוונטים, וכן לגלות אחריות אישית ולא לזהם או ללכלך את הסביבה האישית שלי!

תלמידי הנהגה ירוקה ומועצת התלמידים

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

22/01/2019
העצומה השיגה 100 חתימות!
21/01/2019
העצומה השיגה 50 חתימות!
30/12/2018
העצומה נפתחה