מצילים את הבית באלמתן

מצילים את הבית באלמתן

מספר חתימות

95
 
500  

למניעת המשך ההפרה והפגיעה החמורה בזכויות מייסדי אלמתן ובפרט במניעת הרס בית משפחת אילן.

לקהילת קרני שומרון:

ב- 14/10/2020 התקבלה בוועדת תכנון ובניה של קרני שומרון החלטה לאישור תב"ע חדשה לאלמתן. 

מחברי הוועדה הוסתר מידע עקרוני לגבי ההשלכות של הסכמתם לתוכנית; דהיינו הריסת ביתם של משפחת אילן (נבנה לפני 15 שנה על מגרש בתב"ע שבתוקף מ2015) ודריסת הזכויות של מייסדי השכונה האחרים.

בנוסף, מועד פגישת הוועדה הוסתר ממייסדי אלמתן ובכך נמנעה מהמייסדים הזכות הבסיסית והיסודית - להגיע ולהציג את עמדתם והתנגדותם לתוכנית החדשה.

אנו מבקשים לתקן את העוול ע"י החזרת התב"ע לדיון בוועדת התכנון והבניה של קרני שומרון ומתן האפשרות למייסדי אלמתן לטעון את טענותיהם בהליך הוגן - כנדרש בחוק.

למען השקיפות, אנו דורשים שהדיון וההצבעה יהיו נגישים לציבור באמצעות הזום.

הוסיפו את חתימתכם כאן - כהזדהות ותמיכה במניעת המשך ההפרה והפגיעה החמורה בזכויות מייסדי אלמתן ובפרט במניעת הרס בית משפחת אילן בשל תוכנית זו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

12/05/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
11/05/2022
העצומה נפתחה