תתעוררו!!! זה החינוך של ילדינו - פיצוץ אוכלוסין בכיתות ז׳

תתעוררו!!! זה החינוך של ילדינו - פיצוץ אוכלוסין בכיתות  ז׳

מספר חתימות

126
 
500  

לכבוד,                                                                                                               22.07.22      

משרד החינוך,

פיקוח, המחוז ההתיישבותי

 

 

הנידון: מספר התלמידים הצפוי בכיתות ז' בשנת הלימודים התשפ"ג

 

אנו החתומים על מכתב זה, הורים לתלמידי כיתות ז' בשנת הלימודים התשפ"ג בבית הספר המשותף חוף הכרמל (להלן- 'שכבת ז')

בהתאם לנתונים המתפרסמים גודל כיתה נורמטיבית בשכבת ז' יעמוד על 39 תלמידים.

ידוע לנו כי צוות בית הספר עושה מאמצים להקטנת מספר התלמידים בכיתה.

תכליתו של מכתב זה היא הבעת מחאה על גודל הכיתה הנורמטיבית מן הטעמים שיובאו להלן.  

כיתה ז' היא כיתה משמעותית עד מאוד. זהו שלב מעבר שבו על הילדים להיקלט במסגרת חדשה וגדולה פי כמה מזו שהכירו עד כה. שלב שבו הילדים מחפשים את דרכם החברתית והאקדמית. זאת ועוד, חשוב לזכור כי מדובר ב'ילדי קורונה' הווה אומר ילדים שמגיעים לתוך המערכת החדשה עם פערים לימודיים וקשיים רגשיים גדולים מאלה שהיו בעבר.

כהורים אנו חרדים שבכיתות בהיקף שכזה יפגע תהליך הקליטה של ילדינו. זאת ועוד, נדמה שעל כוח ההוראה, טוב ומיומן ככל שיהיה, תקשה המשימה לאתר ילדים מתקשים כמו גם ליצור חוויית שייכות של כל אחד ואחת, תחושה של שותפות לדרך ולמידה מיטבית ומשמעותית.

מאחר שגודל הכיתה הוא נגזרת של 'מדד טיפוח בית הספר', אנו מבקשים בחינה מחודשת של המדדים.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנו תובעים לחפש לאלתר פתרון להקטנת מספר התלמידים בכיתות האם.

 

בברכה,

הורי שכבת ז'.

 

 

 

העתקים:

מר אלדד פורת, מנהל בית הספר המשותף חוף הכרמל.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

25/07/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
24/07/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
21/07/2022
העצומה נפתחה