סיוע כלכלי למשפחות מילואים

סיוע כלכלי למשפחות מילואים

מספר חתימות

397
 
170,000  

לכבוד נשיא המדינה, ראש ממשלת ישראל, שר האוצר וממשלת ישראל.

אנו בני זוגם של אנשי המילואים יוצאים בקריאה אליכם, מנהיגי המדינה להזרים סיוע למשפחות המילואים.

חיוניותו של מערך המילואים בישראל, בשגרה ובחירום אינה נדרשת להצגה.

מילואים נחשבים כ"כח עזר ארעי"  בשגרת פעילות צה"ל.

הם מגוייסים על פי צורך ונקראים לדגל.

גדודי ופלוגות המילואים מובלים על ידי פיקוד ערכי ומסור שעוסק בשמירה על כשירות הגדוד כל ימות השנה בנוסף לתפקידיו באזרחות. מסירות זו באה לידי ביטוי בימים אילו, בהתייצבותו בשעת חירום זו.

מאחורי כל מפקד במילואים או חייל במילואים ישנו עורף משפחתי אשר נושא בנטל ומשלם מחיר כבד כל יימות השנה כפועל יצוא מניהול מערך הגדוד והפלוגה. וכחיילי מילואים, בהעדרויות בימי תעסוקה ובהעדרות בימי לחימה.

לארוע הלחימה "חרבות ברזל" מצטרף גורם רגשי משמעותי של חוסר בטחון ,דאגה בלתי ניתנת לכימות ואי ודאות לגבי תקופת הלחימה.

בשגרת חיינו האזרחיים בשנת 2023 אנו, משפחות המילואים, מקיימות משקי בית שוויוניים בהם שני בני הזוג נדרשים לצאת לכלכל ולנהל את משק הבית.

כ 170 אלף משפחות מילואים עם ילדים חוות קושי עצום בהתמודדות הכלכלית והרגשית כאשר אנו ביום ה 43 ללחימה וללא צפי לסיום.

בתי ישראל במילואים אינם ערוכים לניהול ייחידני ארוך טווח בשעת חירום זו.

"בני זוגנו קורסים תחת הנסיון לשמר שגרת חיים ומוגנות פיזית ורגשית לילדיהם כאשר הם לבד בחזית העורף הבייתית והדבר מקשה עלינו כלוחמים אנו קוראים לכם לסייע להם."                  

להל"נ מספר דוגמאות המייצגות מורכבות זו-

  1. משפחות מילואים מפונות ועקורות משגרת חייהם.
  2. ילדים ללא מסגרות חינוך מלאות.
  3. קיום שגרת עבודה רגילה אל מול מעסיקים.
  4. שימוש בימי חופשה כמענה להעדרות.
  5. קיום שגרת עבודה של עצמאיים.
  6. משפחות עם ילדים ותינוקות הקורסות בתפקוד הבית.
  7. משפחות עם צרכים מיוחדים אשר נדרשות למענה.
  8. גרושים וגרושות בארוע צו 8
  9. משפחות עם בן זוג בעל מגבלה נפשית או גופנית.

ועוד...

בישראל 300 אלף מילואים  מתוכם כ 170 אלף משפחות.

מעולם לא בקשנו לעצמנו.

אנו רואים בשירות המילואים שליחות ודרך ערך לחנך בה את ילדנו לתרומה למדינה. 

אנו משלמים מחירים שלא כל אזרח בישראל משלם

בחתימתנו על עצומה זו אנו באות.אים בדרישה למדינה להיישיר מבט לקשיים הקיומיים שלנו בשעה זו ולמשמעות העתידית על משקי הבית, כפועל יוצא מתרמותנו למען המדינה.

לא ייתכן שמשפחות מילואים יפנו לסיוע אזרחי כאשר הן תורמות היום וכל השנים למען בטחונה של מדינת ישראל.

שחררו כבר היום כספי מדינה לטובת מענקים משמעותיים לסיוע למשפחות המילואים.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

29/11/2023
העצומה השיגה 100 חתימות!
26/11/2023
העצומה השיגה 50 חתימות!
18/11/2023
העצומה נפתחה