עונש מוות למחבלים-Death penalty for terrorists

עונש מוות למחבלים-Death penalty for terrorists

מספר חתימות

900
 
10,000  
עצומה זו קוראת להנהיג במדינת ישראל עונש מוות למחבלים רוצחים.כספי משלם המיסים שלכם מגיעים למחבלים האסורים במדינת ישראל בדמות: טלויזיה בכבלים, לימודים אקדמיים חינם, תנאי נוחות, ארוחות מגוונות ועוד.אנו אומרים לא עוד! לא ניתן למחבלים להנות מהחיים בכלא הישראלי לאחר שרצחו ישראלים בדם קר, ללא כל חרטה ותוך הבטחה להמשיך בפעילות החבלנית כנגד ישראל. אנו דורשים שינוי חקיקה, אשר יאפשר מתן עונש מוות למחבלים.____________________________________________________________________________________This petition calls for enactment of death penalty for terrorists killers  in the State of Israel. Our taxpayers' money are Supporting terrorists imprisoned in Israel in many  different forms: cable TV, free academic Studies, comfortable Imprisonment conditions, A variety of meals and more... We say no more! Terrorists can not enjoy life in an Israeli prison after murdering Israelis in cold blood, without remorse and with a promise to continue to engage in terror against Israel. We demand a change in legislation, that would provide death penalty for terrorists.___________________________________________________________________________________
Эта петиция призывает к принятию смертной казни для террористов убийц в Государстве Израиль. Наши деньги налогоплательщиков поддерживают террористов заключены в Израиле в различных формах: кабельное телевидение, бесплатный академических образование, комфортные условия заключения, ассортимент блюд и многое другое ... Террористы не могут наслаждаться жизнью в израильской тюрьме после убийства израильтян хладнокровно, без угрызений совести и с обещанием продолжить активное участие в терроре против Израиля. Мы требуем внесения изменений в законодательство, которые обеспечат смертную казнь для террористов.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

20/10/2011
העצומה השיגה 500 חתימות!
18/10/2011
העצומה השיגה 100 חתימות!
17/10/2011
העצומה נפתחה