מחזיקים את חסידות קורפץ

מחזיקים את חסידות קורפץ

מספר חתימות

18
 
200  
פורסם בתאריך: 28/07/2021
 

חסידות קורפץ:

בחסדי איתו יתברך, לפני שלוש שנים קמה לה חסידות קדושה, ולאחר מחשבה עמוקה של זקני העדה שם החסידות היא: ''קורפץ''

וכל זאת לאחר שראינו, את מצב הדור הק' הזה, אשר אינו מסתפק בבתי המדרשות ובבתי הכנסיות, הישיבות הקדושות והדרשות העמוקות, אלא צורך גילוי אלוקות בפשטות איתו ית', כדי לעבוד את הקב''ה בשלמות ובטוב לבב, בלי ספיקות וערעורים.

אך הלך לו הזמן והחסידות קצת נשכחה, והאדמו''ר לא יכל להנהיג את העדה,

 ולאחר ישיבה חשובה, החלטנו לחדשה מחדש, ולהמשיך את פעילותה הק'.

החסידות הק', משלבת כמה וכמה מינים שונים ודרכים בעבודתו ית', ובינהם: חב''ד, הר המור, מרכז, ועוד כמה אחרים חשובים לא פחות, אשר כך חד ואחד מהחבורה הק', מביא את הדרך הייחודים הנזכרת בעבודתו ית'.

למעשה:

החסידות הק', עורכת חוברות לימוד, קבוצות לימוד,         ו''התוועדיות'' בנסיבות שונות (כגון: י''ט כסלו, ח''י באלול, ל''ג בעומר (הדלקה), ט''ו בשבט (סדר ט'ו בשבט) ועוד...

במעמדים אנו זוכים לחזק אחד את רעהו, להדבק בהקב''ה, להתחזק באמונה, וללמוד את תורת החסידות.

החלטה חשובה:

לצערינו, לא כל הדור סובר כי זו הדרך הנכונה והישרה. ולכן החלטנו החלטה ברורה!: אין להתווכח, לכעוס, להשתמש בכוחות ח''ו, ולהשמיץ את כל המתנגדים לדרכנו הק', ובעזרתו ית', יחזרו בתשובה שלימה במהירה.

דרכה של החסידות:

 החסידות הק' איננה באה לעשות דרך חדשה בעבודת ה' ית' ח''ו. אלא להיפך הגמור, החסידות באה לשלב ולאחד את רוב הדרכים בעבודתו ית'. ולקרב את הגאולה בקרוב ממש. החסידות נותנת אפשרות לכל אחד מגדול ועד קטן, ומקטן ועד גדול, להתקרב כמה שיותר לאיתו ית', שכל מגמתנו היא, להתקרב ולהדבק באיתו ית' כמה שאפשר, ולהביא כמה שיותר את השראת השכינה למחנינו.

להביא את הגאולה:

אנו נמצאים בדור של ''התחלתא גאולתא'' שהגאולה בכל רגע עומדת לבוא, וכל מעשה של כל יהודי, בארץ ובעולם, יזרז את הגאולה השלמה, לכן אנו פעולים בנושא בכמה דרכים: הכנה לגאולה, מבצע ''מעשה קטן יביא את הגאולה'' ועוד...

וכל אחד ואחד מוזמן לבוא וללמוד, ולהתקרב לה' ית', ולגרום לגאולה השלמה במהרה בימנו.

נשמח שתחתמו! כל חתימה תעזור!

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו