פירוק עמותת ״בצלם״

פירוק עמותת ״בצלם״

מספר חתימות

48,336
 
50,000  

עצומה הקוראת לרשם העמותות והיועצת המשפטית לממשלה להפעיל את סמכויותיהם לפירוק עמותת "בצלם".

אנו, אזרחי מדינת ישראל החתומים מטה, מגישים בקשתנו בדחיפות ובדאגה מירבית בכל הנוגע לפעילות העמותה המכונה "בצלם".

אנו טוענים כי פעולות העמותה מהוות איום חמור על עקרונות הביטחון והדמוקרטיה של אומתנו האהובה ומנוגדת לתנאים להקמת עמותה במדינת ישראל וחלים עליהם התנאים לפירוק על ידי הרשם, בהתאם לסעיף 49(1) ו 49(2) לחוק העמותות.

1. העמותה או מטרותיה מכוונות לכאורה לשלילת קיומה של מדינת ישראל ואופייה הדמוקרטי תוך פגיעה בזכותה להגנה עצמית.

2. שיבוש עבודת חיילי צה"ל תוך מילוי תפקידם להגנת המולדת.

3. הצהרות וקריאות להפסקת שלטון ומשטר ״האפרטהייד״, תיוג השיטה הדמוקרטית כאפרטהייד, מתן לגיטימציה לאויבים ותרומה לעליית האנטישמיות ברחבי העולם.

4. פעילותם בעת המלחמה, בעיקר לאור האירועים הנוראיים של ה-7 באוקטובר, בהם עוסקת העמותה בפעילות אנטי-ישראלית ואנטי-יהודית, לרבות שימוש בביטוי: "החיים בין הירדן לים התיכון" – מונח בשימוש נרחב ע״י תומכי החמאס ברחבי העולם, כדי לתמוך בהשמדת מדינת ישראל והעם היהודי.

5. פגיעה משמעותית במאמצי ההסברה בזמן מלחמה והצדקה של פשעים נגד האנושות שבוצעו ב-7 באוקטובר בישראל ע״י ארגון טרור, פלסטיני בו נרצחו 1,400 ונחטפו 239 אזרחים חפים מפשע, לרבות תינוקות, בני נוער, נשים וקשישים.

לאור ההפרות האמורות, אנו, האזרחים המודאגים, מבקשים בדחיפות את פירוק עמותת "בצלם" בהתאם לחוקי מדינת ישראל. אנו מאמינים שפעולות כאלה נחוצות כדי להגן על הביטחון, היושרה והערכים הדמוקרטיים שהאומה שלנו מקיימת.

אין אנו יכולים לאפשר שבמדינתנו, על אחת כמה וכמה בזמן מלחמה, תפעל בחסות החוק עמותה הקוראת להשמדתנו ותומכת בפשעי מלחמה ונגד האנושות.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

21/11/2023
העצומה השיגה 25,000 חתימות!
20/11/2023
העצומה השיגה 15,000 חתימות!
19/11/2023
העצומה השיגה 5,000 חתימות!
18/11/2023
העצומה השיגה 2,500 חתימות!
14/11/2023
העצומה השיגה 50 חתימות!
11/11/2023
העצומה נפתחה