פניה לפעולה ממשלתית להגנת הנוער משימוש שלילי בסמים ממכרים

פניה לפעולה ממשלתית להגנת הנוער משימוש שלילי בסמים ממכרים

מספר חתימות

2
 
1,000  
פורסם בתאריך: 30/06/2020
 

לכבוד

ממשלת ישראל

שלום וברכה

אנו החתומים על נייר עמדה זה, מבקשים להביע את עמדתינו ודאגתינו בנושא בעל קול ציבורי רחב הטומן בחובו השפעה של ממש על דור העתיד של כולנו, אוכלוסיית מדינת ישראל.

זה שנים רבות נושאי חוקיות השימוש בסמים ממכרים נתון לדיון וביקורת, בשטף גלי ביקורת זו ניתנה במה ציבורית רחבה להקלת ראש בהשפעת השימוש בסמים עד כדי האדרת השימוש. ביקורת זו הפכה אף לכלי בעל משקל פוליטי ועתה אף הגיעה לדיון ברשות בית המחוקקים.

מכתבינו זה נמנע בכוונה מהבעת דעה בהסתעפות נושא חוקיות השימוש ואף לא בהבעת דעה בהשפעתו הפיזיולוגית של הסם - דבר הנתון לויכוח וכן למידתיות השימוש, אלא מבקשים אנו להביע את דעתנו ובעיקר את דאגתנו מספיח בעל משמעות רבה:

כאנשי מקצוע העוסקים עם נוער וכהורים, עדים אנו לפגיעה החמורה של השימוש בחומרים ממכרים ואף לאלו הנחשבים כ'סמים קלים', השפעתו ההרסנית של השימוש אינו דווקא בשל תגובתו הפיזיולוגית של הסם, אלא לעיתים בשל העובדה כי ישנם נערים ובתוכם נערים החווים קשיים בחייהם הבוחרים להתמודד עם קשייהם בפניה לאפקט המרגיע של הסם במקום לפתור את בסיס מצוקתם, מהלך זה מוביל לעיתים תכופות להחרפת הקשיים הגורמים להגדלת השימוש, עד כי רבים וטובים מקרב בני הנוער נמצאים במצב של שימוש מוגבר, אי יכולת למידה דידקטית וחסך משמעותי במיומנויות חיים.

נחרדים אנו לראות את זילות השיח הציבורי בדבר השימוש בסמים כאשר מנגד אין קול אחראי הקורא ומסביר לנוער את השפעותיו ההרסניות של השימוש והצורך לנהוג משנה זהירות בעניין בעל השפעה כה רבה, בשל כך רואים אנו לנכון לבקש ואף לדרוש, כי במקביל לשינוי החוקתי ולעיסוק הציבורי בנושא, על רשויות מדינת ישראל כמי שמופקדים על עתיד ילדינו ועתיד כולנו, לפעול במקצועיות ובאחריות רבה בהסברה ומניעת שימוש בעל פוטנציאל פגיעה לשם הבטחת שלמות בריאותם ותפקודם של בני הנוער.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו