מניעת כריזות באמצעות רמקולים בדייר אל אסד

אין תמונה

מספר חתימות

23
 
200  
פורסם בתאריך: 28/04/2022
 

מזה כמה שנים ובמיוחד בתקופה החארונה אנו עדים לתופעה חמורה מאוד- רכבים עם רמקולים ענקים על הגג מסתובבים בכפר דייר אל אסד למטרת פרסום והכרזה על מבצעים. 

זה בזמן שאנחנו נמצאים בעידן של התפתחות טכנולוגית עם אמצעים יותר מודרניים (רשתות חברתיות, אתרי אינטרנט וכו') לפרסם את העסקים. 

תופעה זו פוגעת במספר שכבות באוכלוסייה, כגון סטודנטים הלומדים למבחנים, תלמידי בית ספר, חולי סרטן וכו'.

פגיעה באיכות החיים של התושבים היא קו אדום והמטרה המשותפת העיקרית של התושבים היא לשמור על סביבת חיים שקטה ונעימה.

החוק התייחס לתופעה זו במספר מישורים:

*תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), תשנ"ג-1992*.*הודעות ופרסומת* סעיף 7. לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל באזור מגורים מגביר קול או מכשיר כיוצא בו כדי להפנות את תשומת הלב למכירת טובין או קנייתם, לאספקת שירותים, להופעה, להצגה, למתן הודעה או לפרסומת אחרת.

.*רעש הנשמע באזור מגורים*

סעיף 15. האיסורים המוטלים על פי תקנות אלה על גרימת רעש באזור מגורים, יחולו גם על גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים, אם אותו רעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים.

מטרת עצומה זו היא למנוע תופעה זו ולהתמודד עם מטרדי הרעש  וחתימה עליה עוזרת לכולם לבנות עתיד טוב יותר. 

אנחנו מבקשים מהמועצה המקומית, משטרת ישראל והגורמים הרלוונטיים לפעול כדי למנוע את התופעה באמצעות אכיפה כדי לדאוג שנושא זה לא יחזור על עצמו.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו