תיקון וצדק ביערות קרן קיימת

תיקון וצדק ביערות קרן קיימת

מספר חתימות

102
 
1,000  

לכבוד הנהלת קרן קיימת לישראל

אנחנו, שנשלחנו ל"עבודות דחק" מיד עם הגיענו לישראל בשנות ה 50 וה 60, יוצאי מרוקו, תוניס, עירק, כורדיסטן, פרס, תימן ומדינות נוספות, שחפרנו ונטענו את יערות קרן קיימת לישראל לאורכה של הארץ, בני משפחותיהם של עולים-פועלים שכבר אינם בין החיים, אנשי מחקר ואקדמיה, פעילים חברתיים ואזרחים בעלי מודעות חברתית, קוראים להנהלת קק"ל, לחברי כנסת ולשרי הממשלה, לתקן את הדורש תיקון ולעשות צדק.

אנחנו מבקשים ודורשים כי יוצבו שלטים ביערות קק"ל בהם יצוינו שמות הקהילות שעבדו, חפרו ונטעו את יערות ארצנו, קהילות שמעולם לא זכו לאזכור ראוי לפועלם ולתרומתם. אנחנו דורשים כי לא רק שמות תורמים בעלי ממון יתנוססו ביערות אלא יצוין באופן ברור ובולט מי הם מי שנטעו את העצים שהפכו לנוף ארצנו.  

 עבודות הדחק היו הדרך שבה הנהגת מדינת ישראל בחרה להתמודד עם פרנסת רבים מהעולים שהגיעו אליה מארצות ערב. הם נשלחו לעבודה בקק"ל שהייתה (ועודנה) גוף בשליטת הממסד שמחזיק בבעלות על חלק גדול מקרקעות המדינה. העולים שהיו בעלי מקצועות מגוונים גילו כי הקרן הקיימת היא אפשרות הפרנסה היחידה עבורם.  

 אנחנו מבקשים כי חלקם של מי שכונו "פועלי דחק" יודגש ויתווסף לחומרים הכתובים על קק"ל ועל ההיסטוריה של הייעור, וכן שחברי הכנסת יפעלו להרחבת ידיעות תלמידי ישראל בהיסטוריה החברתית של עבודות הדחק ובתרומתם של הפועלים להקמת המדינה.

הוסיפו את חתימתכם

שולח חתימה, אנא המתינו

ציר הזמן של העצומה

17/01/2022
העצומה השיגה 100 חתימות!
11/01/2022
העצומה השיגה 50 חתימות!
10/01/2022
העצומה נפתחה